fbpx
НАЕМ на съсобствен имот

Прехвърляне на недвижим имот

В последните няколко месеца, с оглед цените на имотите, все по-актуални стават въпросите за начините на прехвърляне на недвижим имот.

Прехвърлянето или продажбата на имот е изключително актуална тема

В повечето случаи процесът остава неясен за голяма част от хората, които са взели решението за смяна на собствеността.

Традиционно до тази стъпка се достига, когато родителите преценят да прехвърлят недвижимото си имущество на своите деца или друг роднина

По този начин се придобива имот, а често пъти прехвърлителя запазва правото си на собственост над него

Най-често опциите зависят от избраната от двете страни сделка – дали е дарение, продажба със запазване правото на ползване.

Прехвърляне на собствеността Прехвърляне на недвижим имот

Един от най-разпространените варианти за смяна на собствеността на недвижимо имущество е прехвърляне на имота чрез дарение

В този случай отличителна черта на сделката е, че данъците и таксите са най-ниски.

Когато жилището бъде прехвърлено чрез покупко-продажба, разходите са значително по-високи, отколкото при прехвърляне чрез дарение.

Предимството при този подход е по-голямата сигурност на купувача, която придобива имота.

Много от клиентите избират за извършат покупко-продажбата фиктивно.  Това крие значителни рискове, в случая, когато липсва реално плащане.

Следващият вариант за прехвърляне на имот е срещу писмен Нотариален Договор за гледане и издръжка

В зависимост от това в полза на колко лица е може да се определи неговия срок.

Разбира се най-лесният вариант остава този за прехвърлянето на жилище чрез завещание.

Нашият съвет……..в този случай 

Всички тези начини за прехвърляне на собствеността на недвижимо имущество имат своите предимства

Всяка сделка за прехвърляне на собственост отговаря на различни нужди на страните

Какво представлява ДАРЕНИЕ на недвижим имот ?

Когато става въпрос за прехвърляне на имот чрез дарение, това включва всякакъв вид недвижимо имущество.

В този случай преотстъпването на жилището се осъществява напълно безвъзмездно от страна на дарителя към дарения, като сделката е лишена от материален характер.

Най-масовата сделка за прехвърляне на жилище между роднини е дарението.

Характерна особеност тук е факта, че имотът е прехвъря безвъзмездно на дарения

Независимо дали встъпват в брак, жилището принадлежи само и единствено на дарения.

За разлика от покупката на имот по време на брак, при прехвърляне имотът става собственост на двамата съпрузи, освен ако нямат сключен брачен договор в режим на разделност.

Всички сделки по прехвърляне на собствеността на недвижим имот се извършват пред нотариус.Прехвърляне на недвижим имот

Тук компетентен е Нотариусът в района, където се намира имотът.

Процесът е съпътстван от документация, която трябва да бъде предварително подготвена и представена, за да се извърши прехвърлянето.

За да бъде осъществена сделката за прехвърляне следва да бъдат платени всички дължими данъци и такси

Затова при покупко-продажбата и замяната, така и при дарението, таксите като местен данък, нотариална такса и такса вписване и са значително по-ниски.

Нотариалната такса се заплаща на нотариуса, удостоверяващ прехвърлянето на имота

Когато се извършва сделка на Дарение, таксите за прехвърляне се изчисляват по определена скала

Най-често се плаща такса като процент от материалния интерес на сделката съгласно ЗННД.

В този случай местният данък се определя въз основа наредба на съответната Община, но при ДАРЕНИЕ данъкът е 0 %.

За допълнителна информация при сделки с имоти се обърнете нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

4.9/5 - (52 votes)