fbpx

Образуване на гражданско дело

Образуване на гражданско дело

При възникване на съдебни претенциия всеки гражданин, може да обърне към адвокат за образуване на гражданско дело.

Този адвокат може да предвяви от негово име съдебни граждански искове пред съответният Районен или Окръжен съд. Образуване на гражданско делоОбразуване на гражданско дело

Делото се счита за образувано и искът се смята за  предявян с подаване на исковата молба в съда.

Веднага след подаването, исковата молба поставя начало на гражданския процес и очертава предмет, страни и същност на правният спор.

Това става чрез изложено съдебно искане до Районният или Окръжен съд.

Особености при граждански дела 

При образуване на гражданското дело пред Районен или Окръжен съд най-важният елемент от подготовката на съдебният процес е не само изготвянето на искова молба.

Значителна част от работата по подготовка има и внимателният подбор на всички писмени документи и доказателства.

Като адвокат по граждански и търговски дела, ще посочим, че изготвянето на исковата молба е  най-сложната и важна дейност в началото на съдебният процес.

За да е редовна исковата молба трябва да отговаря на изискванията на Гражданския процесуален кодекс.

За всеки адвокат по граждански дела, това изисква познания и солиден практически опит в съдебното производство по граждански дела.

Образуване на гражданско делоПоради тези изисквания на съдебният процес за да бъде образувано и правилно структурирано едно гражданско дело се нуждаете от специалист.

Един добър адвокат по граждански дела, ще Ви предложи ефективната защита на Вашите правата пред Районен или Окръжен съд.

ВАЖНО:  В исковата молба, е необходимо да бъдат описани и предложени всички относими доказателства и обстоятелствата, имащи приложение в съдебният процес.

Ищецът е длъжен да посочи доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях.

В случай, че Районният или Окръжен съд изиска от някоя от страните Оригинал на наличните документи, е необходимо същите да бъдат представени в срок.

В противен случай, същите ще бъдат изключени като доказателствата по делото.

Указания за нередовност на исковата молба 

Основно задължение в съдебният процес е спазване на дадени указания от Районен или Окръжен съд за отстраняване на т.нар. „нередовности“ в срок.

В случай, че същите не бъдат отстранени или изпълнени надлежно при образуване на дело в срок

Районният или Окръжен съд не следва да даде ход за разглеждане на гражданското дело в открито съдебно заседание.

Съветваме: Ползвайте квалифицирана адвокатска помощ при подготовката на съдебни книжа – тел. 0897 90 43 91 mail office@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

15+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

170.500

Клиентски Обещетения