fbpx

Регистрация на Фирми и Търговски Дружества

Адвокат фирмени дела

Кантората активно работи по фирмена регистрация на търговски дружества. Предлагаме бърза регистрация на фирми, регистрация на консорциуми, регистрация на фондации и юридически лица с нестопанска цел. Като опитни адвокати по регистрация на фирми и търговски дружества, юристите от правна кантора „Д. Владимиров и партньори“ се грижат за своите клиенти, осигурявайки им правна помощ. Занимаваме се с регистриране на дружества или откриване на фирми – ЕТ, ЕООД, ООД, АД. Освен това, кантората се занимава с регистрация на дружество по ЗЗД (ДЗЗД), консорциуми, юридически лица с нестопанска цел(ЮЛНЦ) и др.

Регистрация на фирми и търговски дружества, адвокат фирмени делаУспоредно с това, нашите адвокати фирмени дела и регистрация на фирми се занимават и с тяхното последващо правно и съдебно обслужване. А именно – подаване на Годишни финансови отчети, подаване на декларации за промяна на адрес, седалище, съдружници или капитал на фирмата. Кантората се ангажира да изпълни цялата процедура по прехвърляне на собственост на фирма или търговско дружество. Предлагаме правни услуги и при вписване на обстоятелства – избор на нов управител, изготвяне на договори за продажба и прехвърляне на дружествени дялове. Помощ при ликвидация и заличаване на ООД, ЕООД, ЕТ и др.

Често пъти, хората ни търсят при съдебни спорове между търговски дружества. С нас се свързват и фирми, имащи вътрешни спорове при участие на един или няколко съдружника. Решаваме правни спорове на участници в ДЗЗД-та, Консорциуми и др. Опитът ни като адвокати по съдебни дела на фирми, ни дава възможности да предложим адекватно решение. Подхождаме правилно във всяка една ситуация на спора между фирми в съда.

Нашето желание е да предложим качествена услуга на всички наши сегашни и бъдещи клиенти. Включително публикуване на годишни финансови отчети, изработване на фирмени печати за клиенти и предоставяне на адрес за кореспонденция на фирма и др.

Търсите адвокат фирмени дела?

Основен акцент в работата на всеки наш адвокат фирмени дела и опитен юрист по съдебни спорове на фирми е посочване на правилно решение за максимално удовлетворяване на интересите на двете страни и бързи решения за изход от създалата се ситуация. Има моменти в практиката ни досега, които неизменно ни помагат да предвидим ходовете на ответната страна. По този начин можем да предотвратим увреждане интересите на нашите клиенти. Подпомагаме ги и при регистрация на ЕООД, ООД и АД, във връзка с тяхната текуща работа и нови инициативи в работния процес.

Делата на всеки наш адвокат свързани със съдебни спорове на фирми и търговски дружества са доста интересни. Те са сложни не само от юридическа гледна точка, но и от житейски поглед. Не е тайна, че повечето фирми се създават съвместно от хора, които са си имали известно доверие един към друг в даден момент. Точно тук е нашата роля като добър адвокат фирмени дела и съдебни спорове на фирми. Тук сме, за да предложим правилно решение и изход от всяка ситуация.

Ако имате нужда от правна фирмена консултация, ние ще Ви помогнем. Предлагаме правни консултация при подаването на документи за регистрация на фирма или при необходимост от промени по вече създадени фирми. Всички услугите се извършват с електронен подпис, което осигурява възможност да работим в изключително кратки срокове.  За повече информация обадете се на тел. 02/ 858 -10-25, или изпратете запитване на E-mail info@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения