Събиране на Задължения от Фирми и Физически лица

Адвокат събиране на задължения

Събиране на задължения – една от услугите, които предлагаме доста често в последно време. Голяма част от работата ни като адвокати по съдебни дела се обхваща от т.нар. събиране на задължения. Много наши клиенти се свързват с нас във връзка с неизпълнени договори и неустойки по сключени двустранни договори. Като адвокати по съдебни дела и процесуален адвокат по събиране на задължения, аз и колегите ми имаме богата практика от съдебни дела в различни съдилища и райони в страната.

Причината, постоянно да се свързват с нас хора, се корени във факта, че често пъти се случва, при договорни или други основания да останат вземания, които не са събрани. Ето защо, често клиентите, търсещи правна защита в тези ситуации имат нужда от правни консултации и съдействие при събирането на тези задължения. В зависимост от това дали се оспорва, дългът бива спорен и безспорен. Така или иначе, често пъти се стига до принудително събиране на вземания. Това е основно изпитание за всеки добър адвокат по граждански и търговски дела, занимаващ се със съдебни дела по събиране на задължения на клиенти.

Не забравяйте за погасителната давност!

Събиране на задължения, адвокат събиране на задълженияЗа голямо съжаление, за образуването на съдебно дело за събиране на просрочени задължения, повечето клиенти се сещат много късно. А именно – когато по отношение на самото вземане изтече предвидената в закона погасителна давност. *(Общата давност по закон е 5г. – чл.110 ЗЗД) или когато длъжникът вече е престанал да съществува.

Често пъти, клиентите водят устни преговори с длъжниците, считайки че по този начин прекъсват давността. Уви това съвсем не е така. Затова, най-добрият вариант да сте защитени в този случай е да потърсите услугите на добър адвокат. Опитният юрист по граждански и търговски дела ще Ви свърши работа, а Вие ще сте спокойни за своите вземания от некоректните длъжници.

Задачата на всеки опитен адвокат е да обезпечи вземането на своя клиент – кредитор, за да може да гарантира, че колкото и да продължи съдебният процес, същото това вземане след неговия край ще бъде гарантирано. Дали с недвижим имоти или блокирани пари по фирмена сметка в банка, вариантите са много. Стига човекът ангажиран с тази задача да поеме ангажимент и да свърши работата.

Какво се предприема?

Правните услуги, който най-често се използват в такива ситуации от адвокатите по граждански и търговски дела са следните :

 • Правно представителство и консултации при събиране на вземания;
 • Обезпечаване на вземания при лоши длъжници;
 • Правно съдействие и участие в двустранни преговори с търговски дружества с цел изчистване на дължими суми и забавени плащания;
 • Образуване на дело по събиране на задължения и съдебни спорове по неизплатени фактури;
 • Правно съдействие и помощ при сключване на споразумения за разсрочено разплащане и окончателно изплащане на дългове;
 • Подготовка на писмени документи при съдебни дела и заповедни производства пред Районен съд;
 • Образуване и подготовка на искови съдебни производства;
 • Правно съдействие при събиране на вземания за издръжка и гледане на дете;
 • Правни консултации при банково или кредитно финансиране;
 • Съдействие на физически и юридически лица при проблеми и съдебни процеси по събиране на вземания, обезпечаване на задължения с банки, ЧСИ –та, публични съдебни изпълнители, НАП и др.;
 • Международно събиране на вземания в чужбина – сътрудничество и защита;
 • Правен анализ и проучване финансовото и имотно състояние на ФЛ и фирми;
 • Съдействие и защита на длъжници;
 • Правни консултации във връзка със събиране на дългове и просрочени задължения;
 • Представителство пред изпълнителните служби за иницииране на изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания;
 • Подготовка на документи и водене на обезпечителни производства – обезпечение на бъдещ иск, вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки.

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен адвокат по търговски и граждански дела още преди да е възникнал проблемът. Това се отнася и за случаите когато е забавено плащането на ответника. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на съдебното производство се обърнете към нас на : Tel. : +359 2 858 10 25 , E-mail  :  info@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения