fbpx

Събиране на вземания и задължения

Адвокат събиране на задължения

Събиране на задължения – една от услугите, които предлагаме доста често в последно време. Голяма част от работата ни като адвокати по съдебни дела се обхваща от т.нар. събиране на задължения.

Много наши клиенти се свързват с нас във връзка с неизпълнени договори и неустойки по сключени двустранни договори. Като адвокати по съдебни дела и адвокат по събиране на задължения, аз и колегите ми имаме богата практика от съдебни дела в Районен и Окръжен съд.

Причината, постоянно да се свързват с нас хора, се корени във факта, че често пъти се случва, при договорни или други основания да останат вземания, които не са събрани.

Ето защо, често клиентите, търсещи правна защита в тези ситуации имат нужда от правни консултации и съдействие при събирането на тези задължения.

В зависимост от това дали се оспорва, дългът бива спорен и безспорен. Така или иначе, често пъти се стига до принудително събиране на вземания. Това е основно изпитание за всеки добър адвокат по граждански и търговски дела, занимаващ се със съдебни дела по събиране на задължения на клиенти.

Не забравяйте погасителната давност – не се прилага служебно !

Събиране на задължения, адвокат събиране на задълженияЗа голямо съжаление, за образуването на съдебно дело за събиране на просрочени задължения, повечето клиенти се сещат много късно.

Именно – когато по отношение на самото вземане изтече предвидената в закона погасителна давност. *(Общата давност по закон е 5г. – чл.110 ЗЗД) или когато длъжникът вече е престанал да съществува.

Често пъти, клиентите водят устни преговори с длъжниците, считайки че по този начин прекъсват давността. Уви това съвсем не е така.

Най-добрият вариант да сте защитени в този случай е да потърсите услугите на добър адвокат по съдебни дела. Опитният юрист по граждански и търговски дела ще Ви свърши работа, а Вие ще сте спокойни за своите вземания от некоректните длъжници.

Задачата на всеки опитен адвокат по съдебнио дела е да обезпечи вземането на своя клиент – кредитор, за да може да гарантира, че колкото и да продължи съдебният процес, същото това вземане след неговия край ще бъде гарантирано.

Дали с недвижим имоти или блокирани пари по фирмена сметка в банка, вариантите са много. Стига човекът ангажиран с тази задача да поеме ангажимент и да свърши работата.

Какво следва да направите …..

Правните услуги, който най-често се използват в такива ситуации от адвокатите по граждански и търговски дела са следните :

 • Правно представителство и консултации при събиране на вземания;
 • Обезпечаване на вземания при лоши длъжници;
 • Правно съдействие и участие в двустранни преговори с търговски дружества с цел изчистване на дължими суми и забавени плащания;
 • Образуване на дело по събиране на задължения и съдебни спорове по неизплатени фактури;
 • Правно съдействие и помощ при сключване на споразумения за разсрочено разплащане и окончателно изплащане на дългове;
 • Подготовка на писмени документи при съдебни дела и заповедни производства пред Районен съд;
 • Образуване и подготовка на исков процес пред Районен и Окръжен съд;
 • Правно съдействие при събиране на вземания за издръжка и гледане на дете;
 • Правни консултации при банково или кредитно финансиране;
 • Съдействие на физически и юридически лица при проблеми и съдебни процеси по събиране на вземания, обезпечаване на задължения  др.;
 • Международно събиране на вземания в чужбина – сътрудничество и защита;
 • Правен анализ и проучване финансовото и имотно състояние на ФЛ и фирми;
 • Съдействие и защита на длъжници;
 • Правни консултации във връзка със събиране на дългове и просрочени задължения;
 • Представителство пред изпълнителните служби за иницииране на изпълнителни производства по изпълнение на задължения и събиране на вземания;
 • Подготовка на документи и водене на обезпечителни производства – обезпечение на бъдещ иск, вписване на възбрани и налагане на запор върху сметки.

Какво предлага кантората за всеки кредитор…..

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен адвокат по търговски и граждански дела още преди да е възникнал проблемът. Това се отнася и за случаите когато е забавено плащането на ответника.

Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на съдебното производство се обърнете към нас на :

Tel. : +359 897 90 43 91 , E-mail  :  info@lawyer-bulgaria.bg

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения