Адвокат семейно право

Търсите адвокат, специалист в областта на семейното право

Кантората се занимава активно и предоставя правни услуги на физически лица по семейно право, бракоразводни дела и семейни отношения след прекратяване на брака.

Голяма част от материята регулира отношенията между съпрузи при развод. Правните услуги на кантората са пряко насочени към упражняване на родителски права след развода.Адвокат семейно право

Адвокатите по семейни право в кантората следят и предлагат най-рационалното решение при разрешаване на проблем по семейно право.

Повечето адвокати по семейно право търсят бързо решение, без да се интересуват от последствията. Семейното право регулира отношения и въпроси, наслагвани с години.

Именно поради това, предоставяйки правни услуги като адвокат по семейно право, много трудно понякога можем да кажем, че решението на един семеен въпрос е лесно или невъзможно.

Голяма част от правните услуги в областта на семейното право са пряко насочени към развод по взаимно съгласие, както и регулиране на отношенията между съпрузите при прекратяване на съпружеската имуществена общност.

Повечето казуси по семейно право се свеждат до упражняване на права на съпрузите, както и случаи на домашно насилие и въпроси по Закона за домашното насилие.

Повечето запитвания се отнасят именно до регулиране на отношенията между съпрузите в областта на семейното право и правната регламентация на развод по исков ред.

Част от дейността на кантората в областта на семейното право обхващат и следните правни услуги, а именно :

  • Правни услуги и консултации по семейно-правни въпроси;
  • Консултации и анализ на причини за развод, подготовка на брачни искове (родителски права, лични отношения, издръжка и др.);
  • Съдебни искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
  • Правни услуги и консултации и правно съдействие при осиновяване;
  • Съдебни производства по издаване разрешение за напускане на страната за малолетни и непълнолетни лица;
  • Издаване на съдебно разрешение за разпорежзане с имущество на малолетни и непълнолетни лица;
  • Правно услуги и съдебни производства по оспорване на произход и установяване на произход, припознаване.