Нелоялна Конкуренция

Адвокат нелоялна конкуренция – Картелни Споразумения

Кантората разполага с добри и опитни адвокати по нелоялна конкуренция и нерегламентирани търговски практики. Водим съдебни дела по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Повечето случаи изискват сериозни правни техники и познания в областта на конкурентното законодателство. Най-важният критерии и основна цел на кантората в тази насока е процесуално представителството при нелоялни търговски практики пред КЗК.

Кантората е фокусирана при работа с клиенти основно върху нерегламентирани сливания между търговски и негласни, скрити картелни споразумения при производители и дистрибутори. Водене на съдебни дела при доказана и видна злоупотреба с господстващо положение от страна на монополист и картелни сдружения в бранша.

Случаи на нелоялна конкуренция

адвокат съдебни дела, споразумения, водене на процес, нелоялна конкуренция

Интересни случаи на нелоялни търговски практики са следните :

 • Умишлено увреждане доброто име на конкурентен търговец или имитация на предлаганите стоки;
 • Нерегламентирано разпространение на сведения за дейността на истинския производител на стоките или услугите и др.;
 • Нерегламентирана реклама на несъществуващи качества на стоки или услуги при непозволено увреждащо сравнение с конкурентни стоки или услуги;
 • Нерегламентирано приписване на нехарактерни недостатъци на стоки на конкурентите и др.;
 • Прикриване на опасни и вредни недостатъци, опасни качествени характеристики на предлаганите стоки, водещи до увреждане (боя за яйца, хранителни продукти съдържащи завишени дози глутамат, таурин и др.);
 • Нерегламентирана правна имитация на външен вид на стоки, опаковка на продукти, увреждащо представяне на фирма, фалшиви надписи или маркировка на стоки, които въвеждат в заблуждение относно производителя, произхода и др.;
 • Липса на определени качества на предлаганите стоки при сравнение с конкуретни такива стоки;
 • Некоректно привличане на клиенти чрез непозволена реклама, увреждаща търговците;
 • Непозволено изпълнението на сключени договори с конкуренти;
 • Разгласяване на търговски тайни в противоречие с добросъвестните търговски практики и др.

Какви клиенти се свързват с нас

Адвокатите по нелоялна конкуренция и нерегламентирани търговски практики в кантората обслужват чуждестранни търговски дружества. Това се случва най-често при тяхното навлизане на пазара в Югоизточна Европа. Работим включително с чуждестранни производители и дистрибутори на различни видове стоки и услуги. Правните услуги и консултации свързани със защитата от нелоялна конкуренция, доведоха до тяхното успешно внедряване на пазара.

Нашите клиенти се свързват с нас при нужда от изготвяне на правни становища; при подготовка на обжалване срещу търговски концентрации; писмени предварителни анализи за злоупотреба на търговски дружества с тяхното господстващо положение; оспорване на участници предлагащи заблуждаваща и сравнителна реклама; съдебни дела при нарушение на сключени договори и др.

Какви правни услуги предлагаме

Като опитни адвокати, водещи редица дела по нелоялна конкуренция пред ЗЗК, предлагаме правни услуги, свързани с нерегламентирани търговски практики. Това са именно :

 • Правни съвети и консултации във връзка със случаи на нелоялна конкуренция и нерегламентирани търговски практики, включително правни казуси при злоупотреба с права;
 • Адвокатски съвети при упражняване на дискриминационно поведение, свързано със заблуждаваща реклама;
 • Легални консултации при установяването на картелни споразумения и фиксирани цени;
 • Негласно сключени неравноправни договорни условия, наличие на вертикални търговски споразумения и др.;
 • Юридически съвети от компетентен адвокат относно документация и уведомления до компетентните органи;
 • Правни съвети и защита при изготвяне на писмени споразумения за защита от нелоялни търговски практики и нерегламентирана търговска дейност, увреждаща клиента и нарушаваща потребителите и тяхната поверителност на произвежданите продукти или предлагани услуги;
 • Подготовка на писмени документи и съдебни искове по дела за нелоялна конкуренция и оспорване на нелоялни търговски практики пред КЗК и ВАС;
 • Консултации във връзка с търговската дейност на клиента за намаляване на риска от стартиране на производство относно нелоялна конкуренция;
 • Представителство пред КЗК и ВАС;
 • Правно проучване и консултации за незаконосъобразни търговски концентрации и картелни споразумения между партньори и конкуренти в една пазарна ниша;
 • Консултиране и проучване на разнообразни форми на злоупотреба с монополно положение;
 • Юридически съвети при подготовка на рекламни кампании във връзка с критериите за защита на конкуренцията и др.

За повече информация можете да се обърнете към нашите специалисти и да получите адекватна правна консултация за интересуващите Ви въпроси на телефон  + 359 2 858 10 25  или  info@lawyer-bulgaria.bg

Само така ще си спестите средства и неприятности, а понякога и доста усложнения, ако спазите срока и навреме подадете нужните възражения.

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения