fbpx
Как се събират просрочени вземания 

Правила при сделки с имоти и коли

След приетите промени в ДОПК, в сила от 03.05.2024г., влязоха нови правила при сделки с имоти и коли..

Измененията в закона предвиждат отпадането на декларациите за липса на непогасени публични задължения

С тези декларации, продавачите бяха длъжни да се снабдят и да ги представят при прехвърляне на недвижими имоти и МПС-та.

Проверката за такива задължения вече ще се извършва от нотариуса по електронен път или, в ограничен брой случаи, от съдията по вписване.

Какво представляват правилата за сделки с имоти и коли

Според тези промени нотариуси и съдии по вписване носят солидарна отговорност за задълженията, дължими от граждани при неспазване на изискванията на закона.

Замяната на представянето на декларации на гражданите ще повиши чувствително събираемостта на приходите в бюджета

Нотариусите ще имат отдалечен достъп до информационните системи на НАП. Правила при сделки с имоти и коли

По него получават информация през приложни програмни интерфейси, допълват от камарата.

Изграденият електронен обмен на информация е иновативно решение за електронна административна процедура

Тази процедура повишава ролята и отговорността на нотариуса при сделки с недвижими имоти и моторни превозни средства.

Новите правила поставят сделките под въпрос. „Ако нотариусът установи, че има такива задължения – те трябва да бъдат погасени веднага

Ако нотариус изповяда сделка на човек със задължения към държавата – ще бъде лично отговорен.

Специалистите съветват справките за задължения да се извършват по-рано от деня на сделката, като това е възможно чрез сайта на НАП.

Съветваме клиентите и ще помагаме те да извършат електронни справки или да вадят удостоверения по член 87 ДОПК за няколко дни преди сделката.

За съдействие по въпроса, обърнете се към кантората за помощ на тел. 0897 90 43 91 или office@lawyer-bulgaria.bg

5/5 - (2 votes)