fbpx
Отнемане книжка и контролни точки

Обжалване на електронен фиш

Често пъти към нас се обръщат клиенти с молба за обжалване на електронен фиш.

Именно затова ще обърнем внимание на грешките в електронния фиш, които подлежат на обжалване

Именно чрез тях ще се оспорят неправилно установени факти

Тук говорим за неправилни и неточни констатациите в електронния фиш не отговарят на обективната истина.

При такива грешки могат да се използват различни методи за оспорване на истинността на описаните факти в електронния фиш

Правна защита при обжалване на електронен фиш ?

Друг вид защита, която може да се използва при електронните фишове за превишена скорост.Обжалване на електронен фиш

В този случай е задължително да се изисква пред съда да бъде представено удостоверение за техническа изправност на използвания радар, както и протокол за проверката му.

Ако тези документи липсват или не се представят, скоростноизмервателният уред се счита за непригоден и електронният фиш се отменя от съда.

Често срещани са случаите, в които се твърди липсата на сключена застраховка гражданска отговорност, което е невярно

Свидетели сме и на твърдения в документите при наличие на настъпило ПТП като такова не се е случвало

Задача на адвокатът в подобна ситуация е да оспори, че водачът не е напускал мястото на ПТП, поради липсата на такова, или поради липсата на реакции от страна на други лица или вреди.

Вторият вид грешки на фишовете са съществените нарушения на процедурата за издаване на фиш.

Тези нарушения могат да бъдат установени от специалист адвокат.

Те са сред най-честите причини за отмяна на електронния фиш от съда.

Всеки електронен фиш може и често съдържа такива грешки, макар и да не са видими при прочит.

В нашата практика често установяваме съществени процедурни нарушения и убеждаваме съда за отмяната на фиша на това основание.

Фишът се отменя и когато не съдържа всички изисквани от закона реквизити от съдържанието му

Става дума за описание на електронния фиш като :Обжалване на електронен фиш

място, където е установено нарушението,

датата и точния час на извършване на нарушението,

регистрационния номер на МПС,

имената на собственика, на когото е регистрирано превозното средство,

описание на нарушението,

нарушените разпоредби,

размера на глобата,

неправилно определен срока,

сметката и начините на доброволното му плащане.

Такова нарушение е и липсата на протокол, той е некоректно попълнен или не е приложена снимка на разположението на камерата, заснела твърдяното нарушение.

Всяка камера трябва да притежава удостоверение за одобрен тип техническо средство, посочващо датата на одобрение и протокол за проверка.

Според Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на ВАС, което има задължителен характер за съдилищата, електронен фиш може да се издава само при заснемане на нарушение със стационарно техническо средство

Тук говорим за предварително обозначено и функционира в отсъствието на контролен орган.

В противен случай е следвало да се състави акт за установяване на административно нарушение и евентуално наказателно постановление, а не електронен фиш, който в този случай е незаконен.

Винаги, когато ви бъде връчен електронен фиш, ви препоръчваме да се свържете с добър адвокат по административно право.

Ние в адвокатска кантора Д. Владимиров и партньори сме специализирани в казусите по обжалване на електронни фишове и можем да ви предоставим достъпна и адекватна правна помощ.

5/5 - (1 vote)