Роднини по сватовство

Законът за наследството е точен и изчерпателен за факта на кръга на наследниците и колената, по които се наследява в България. Общото правило е, че наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на наследодателя.

Оттам нататък следват много действия по изясняване за това кои ще са наследниците, кой как точно ще получи, как ще стане това.

ПО закон в България се наследява в четири реда.

Законът за наследството определя, че децата на починалия наследяват по равни части. Именно това е първият ред. Когато той не е оставил деца или други низходящи (внуци, правнуци), то тогава наследяват поравно родителите или оня от тях, който е жив – това е вторият ред.

Когато починалият е оставил само братя и сестри, то те наследяват по равни части. В тази хипотеза наследяват само братя и сестри, но заедно с възходящи във втора или по-горна степен.

Тогава първите получават две трети от наследството, а възходящите – една трета.

Законът определя, че в тези варианти еднокръвни и едноутробни братя и сестри получават половината от това, което получават родните братя и сестри. Тук говорим за трети ред наследници.

Законът за наследството бе променен 1992 г. бе вкаран и четвърти ред на наследници – съребрените роднини от 3 до 6 степен включително. Така, когато починалият не е оставил възходящи от втора и по-горна степен, братя и сестри или техни низходящи, наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително.

Изрично е отбелязано и че по-близкият по степен и низходящият на по-близък по степен изключват по-далечния по степен.

Семейния кодекс определя родството по съребрена линия е връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото.

Степените на родство при съребрена линия пък се определят по точно определено правило: броят се ражданията от единия роднина до общия родоначалник (без да се брои последният) и се събират с броя на ражданията от общия родоначалник до другия роднина.

Така най-близката степен на родство по съребрена линия е втора – тук липсва първа. Например брат и сестра са роднини по съребрена линия от втора степен, чичо и леля спрямо племенник са от трета степен, първи братовчеди са от четвърта степен. От четвърта степен са и чичото и лелята и децата на техните племенници.

Както вече бе отбелязано по-горе, степените при родството по съребрена линия са много важни при наследяването.

Включително и защото роднините по съребрена линия са сред наследниците по закон.

Важно е да се знае, че „съребрените“ роднини наследяват само ако починалият не е оставил деца или родители, както и братя и сестри и техните низходящи. Освен това не трябва да има и преживял съпруг. Защото по закон последният наследява част, равна на частта на всяко дете.

Ако няма деца, възходящи (родители, дядо, баба), братя и сестри (и техни деца), то тогава всичко остава за съпруга и той получава цялото наследство. Необходимо е да се уточни и че роднините по съребрена линия нямат право на т.нар. запазена част от наследството.

Такава част имат единствено роднините по права линия – низходящите като деца, внуци, правнуци, възходящите като родители, баба, дядо, прабаба, прадядо и съпругът. Ако тази част бъде накърнена, законът за наследството дава право на всеки от изброените наследници да иска възстановяването й. Извън този кръг обаче никой друг не разполага с това право.

И тук стигаме до конкретните въпроси, свързани на практика с т.нар. родство по сватовство.

Защото роднините на съпруг, пък било то и починал, са роднини по сватовство. Иначе казано, тук става дума за роднини без кръвна връзка между всеки от съпрузите с роднините на другия съпруг.

Тук се имат предвид свекър, свекърва, баджанаци, етърва, девер, тъст, тъща и т.н. Степента по сватовство се определя, като се гледа степента, в която едно лице е роднина на единия съпруг.

Тя е същата и за другия. Например съпругите на двама братя или съпрузите на две сестри са роднини по сватовство от втора степен. Родителите на съпрузите са роднини по сватовство също от втора степен.

Роднините по сватовство обаче не са и не могат да станат наследници по закон.

Те на практика не могат да наследяват, защото са и вън от въпросните четири реда, по които единствено може да се наследява в България.

За тях обаче не пречи да получат нещо по дарение или по завещание, но пък трябва да се спазват правилата за запазената част на наследниците по закон – децата, родителите, съпруга.

5
5,0 rating
5 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

роднини по сватовство

Referevces

References

Oбезщетение гаранционен фонд