fbpx
Насилие над жени по ЗЗДН

Насилие над жени по ЗЗДН

Все повече сигнали и запитвания получаваме за правна помощ във връзка с насилие над жени по Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН).

Физическо насилие над жени

Физическото насилие включва агресивни действия като шамари, юмруци, ритници.

Това е най-очевидната форма на насилие и често оставя видими следи върху жертвата.

Важно е да се отбележи, че дори и най-малкият акт на физическо насилие е сериозен и подлежи на правни действия.

Сексуално насилие над жени

Сексуалното насилие е деликатен въпрос.

Често жените се считат задължени да изпълняват „съпружеския си дълг“. Но интимните отношения трябва да бъдат желание, а не задължение.

Ако единият партньор не е съгласен, актът се счита за сексуално насилие и може да се квалифицира като изнасилване по Наказателния кодекс. Този тип насилие често е придружен от емоционален натиск и манипулации, които целят да подчинят жертвата.

Психическо и емоционално насилие над жени

Това е една от най-често срещаните и подценявани форми на насилие.

Психическото и емоционалното насилие включва омаловажаване на приноса на партньора, създаване на чувство за вина, контрол на онлайн кореспонденцията, заплахи за живота и здравето и преследване.

Често жертвите на този вид насилие се чувстват изолирани и обезверени. Заплахата с престъпление е наказуема по Наказателния процес.

Икономическо насилие над жени

Икономическото насилие е също често срещано, но рядко се докладва.

Най-уязвими са жените в отпуск поради бременност и майчинство или тези, които не работят по „нареждане“ на партньора си. Това може да се комбинира с принудително ограничаване на личните права.

Ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права
Това включва забрани за осъществяване на трудова дейност, ограничаване на контакти с близки и приятели, или мълчаливо ограничаване на свободата чрез скандали.

Rate this post