fbpx
Грешки при прехвърляне на имот

НАЕМ на съсобствен имот

В България често имоти се предоставят под наем и те често са обща собственост, особено когато се касае за НАЕМ на съсобствен имот.

Обичайно общата собственост възниква чрез наследяване, публична продажба или съвместно строене на имот.

Според Закона за собствеността (ЗС) правото на собственост може да принадлежи на двама или повече собственици, включително физически и юридически лица, държавата или общините.

Какво предвижда законът при съсобствен имот ??

Законът за собствеността  утвърждава, че частите на собствениците се приемат за равни, освен ако се докаже обратното.

При наследяване, обаче, често се наследяват неравни дялове, които се превръщат в обща собственост.

Определението на частите е от основно значение, тъй като законът предвижда, че всеки съсобственик участва в ползите и тежестите на общата собственост съгласно своя дял.

Съсобствениците могат да ползват общата собственост в съответствие с предназначението й, без да нарушават правата на другите.

Ако обаче някои съсобственици използват имота лично, те са длъжни да заплатят обезщетение на останалите съсобственици.

Съдебна процедура при съсобствен имот ??НАЕМ на съсобствен имот

Исковете за частите могат да бъдат насочени срещу лицето, което отдава имота под наем, както и срещу наемателя.

Те са солидарни длъжници, което означава, че ако единият плати, длъжността се отпада и за другия.

Възникват различни спорове, включително за неполучен наем или разпределение на наем.

Законът предвижда, че общата собственост се използва съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от нея.

В случай, че няма мнозинство или ако решението е вредно за общата собственост, Районният съд може да вземе необходимите мерки и да назначи управител на общата собственост.

При проблеми със собствеността, съсобствениците могат да предприемат няколко мерки.

Всеки съсобственик може да продаде своя дял на трето лице след предложение за покупка на другите съсобственици.

Възможно е и всеки съсобственик да поиска делба на общата собственост, освен ако законът предвижда друго или ако това не е в съответствие с естеството и предназначението на собствеността.

За допълнителни въпроси, се обърнете към адвокат в кантората на тел. 0897 90 43 91 или email: office@lawyer-bulgaria.bg 

5/5 - (4 votes)