fbpx
Заместващо съгласие за пътуване дете в чужбина

Колко е издръжката за дете ?

След увеличението на МРЗ началото на 2024 г. на 933 лв., клиенти ни питат как това ще се отрази на размера на издръжката за дете.

Като адвокати по бракоразводни дела, можем да ви кажем, че се дължи издражка в определен размер

Съдът ще определи, че след развод или раздяла, родителят, който не живее с детето, е длъжен да му плаща издръжка.

Размерът на издръжката се определя от:

  • Нуждите на детето: В това число се включват разходите за храна, дрехи, образование, здравни грижи, жилище и други.
  • Възможностите на родителя, който плаща издръжката: Съдът ще вземе предвид неговите доходи, разходи и други финансови задължения.

Съгласно чл. 142, ал. 2 от Семейния кодекс, издръжката за едно дете не може да бъде по-ниска от 1/4 от минималната работна заплата.

Следователно, след увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2024 г., минималната издръжка за едно дете става 233,25 лв.

Важно е да се отбележи, че това е минимален размер.

КАКВО СЛЕДВА ДА СЕ ПРОВЕРИ ? 

Съдът може да определи по-висока издръжка, ако нуждите на детето са по-големи.

В някои случаи може да се определи и по-ниска издръжка, но това е само при изключителни обстоятелства.

Ако се нуждаете от помощ за определяне на размера на издръжката за вашето дете, можете да се обърнете към адвокат.

Ето още няколко важни неща, които трябва да знаете за издръжката за дете:

  • Издръжката се дължи до навършване на пълнолетие на детето.
  • Родителят, който плаща издръжката, е длъжен да я плаща и когато е без работа.
  • Родителят, който получава издръжката, е длъжен да я използва за нуждите на детето.
  • Размерът на издръжката може да бъде променен, ако нуждите на детето или възможностите на родителя, който я плаща, се променят.

Ако имате въпроси или нужда от помощ, свързани с издръжката за дете, не се колебайте да се обърнете към адвокат.

Издpъжĸaтa нa дeцaтa ce дължи oт двaмaтa poдитeли, нeзaвиcимo пpи ĸoгo тe живeят

Кoнĸpeтнитe възмoжнocти нa oтвeтниĸa дa дaвa издpъжĸa oбaчe ca пpeдпocтaвĸa зa нeйния paзмep (чл. 142, aл. 1 CK).

Как се определя издръжка ?Колко е издръжката за дете ?

Издръжката се определя от ПОСТАНОВЛЕНИЕ на Министерски съвет за размер на минималната издръжка за дете в страната.

Критерият за определяне размер на издръжката се определя от

А/ нуждите на детето и

Б/ от възможностите на родителят, даващ такава

Минималната издръжка на едно дете е в размер на една четвърт от минималната работна заплата.

За определяне нужди на детето и отговор на въпроса колко е издръжката за дете, се взема предвид възраст, образование и др. обстоятелства.

Възможностите на лицата, които дължат издръжка, се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация.

В закона е посочен единствено минималният размер на издръжката и съдът не може да слезе под него.

С промяната на икономическите условия, считано  началото на 2024г., МРЗ в България е определена в размер на 933 лв.

Съгласно разпоредбата на текста на чл.142 ал. 2 СК  минималният размер на издръжката е 1/4 от МРЗ, то актуалният минимум на работната заплата.

От този минимум се определя най-ниският праг и размер на искането за издръжка, считано от 01.01.2024г. е 233 лв. 

Минималният размер на издръжката от 233 лв. след 01.01.2024г. се присъжда дори и задълженият да не притежава имущество и не получава никакви доходи от трудова и търговска дейност.

Колко е издръжката за дете след 2024г. ?

За всеки родител е важно да посочи колко е издръжката за дете, след вдигане на МРЗ от 01.01.2024г.

За всеки размер над минималния размер от 233 лв. следва да бъдат обосновани както необходимостта от

А/ издръжка в претендирания размер, така и

Б/ финансовите възможности на лицето, което дължи издръжката, да я заплаща.

Промяна на размера на издръжка за дете не става автоматично. 

Тя не се променя между страните дори и с увеличението на минималната работна заплата на 933 лв. от 01.01.2024г.

Присъдена от Районен съд, размер на издръжка за дете остава в същия размер до настъпването на обстоятелствата

Това са обстоятелства, които биха довели до нейната промяна.

Тази промяна в размер на издръжка за дете може да бъде извършена само след съдебно заседание и след съдебно решение.Размер на издръжка за дете

Когато говорим за минимална издръжка за дете, определена от Районен съд от 01.01.2024г., следва да се вземат и останалите критерии, а именно :

  • Доходът на родителят, предоставящ дължимата издръжка на дете;
  • Нуждите и разходите на детето – в зависимост от неговото емоционално, здравословно състояние, възраст и особености;

Критерии за увеличеният размер на издръжката над минималния се възприемат следните
А/ увеличена нужда от издръжка

Б/ нарастнали възможности на лицето, плащащо издръжка на детето

За успешното провеждане на дело за увеличаване на размера на издръжката следва да се обърнете към адвокат по семейни дела

За целта са Ви нужни доказателства за нуждите и разходите на детето.

Такива са фактури и касови бележки за дрехи, обувки, учебни помагала и т.н., квитанции за посещавани курсове и спортни клубове.

Ако детето страда от хронични заболявания или има други нужди, това е предпоставка.

Родителят, при когото живее детето следва да докаже претенцията си за издръжка от 01.01.2024г.

Дело за увеличаване на издръжка се води след като вече има присъдена по предходно съдебно производство такава.

Обикновено основанието за увеличаване на изплащани за детето парични суми е нарасналите му нужди.Колко е издръжката за дете ?

Това обикновено е така защото децата растат, увеличават се нуждите им за

1.храна,

2.дрехи,

3.тръгват на училище,

4. посещават курсове;

5.занимават със спорт.

Ако родителите са в добри отношения няма пречка увеличението да бъде договорено на доброволен принцип

За съжаление това не винаги е така и се налага водене на ново дело.

ТОЙ ще Ви помогне да представите доказателства за нуждата,  паричните средства за детето да бъдат увеличени.

За повече информация за дело се свържете с нас на тел. 0897 90 43 91 или office@lawyer-bulgaria.bg

Как се определя издръжката на детето след развод?

Съгласно СК, чл. 142, ал. 1 размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. Т.е. съдът следва да цени както нуждите на детето – физически и духовни потребности, така и възможностите на родителя, който я дължи. Съгласно чл. 2 на чл. 142 СК минималния размер на издръжката на дете следва да е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.

Може ли да се промени издръжката ?

Съгласно чл. 51 СК, изменение на местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата може да се поиска при изменение на обстоятелствата. Подлежи и е въпрос на доказване промяната в обстоятелствата, довели до промяна на издръжката от 01.01.2024г. – възможностите на родителя за плащане или нуждите на детето.

Кой може да иска промяна на издръжка ?

Правно легитимиран да искат промяна на издръжката са само родител, на кого са възложени родителските права и даващия издръжка.

Кой са основанията за промяна на издръжката ?

Правните основания за промяна на издръжката са трайни промени в нуждите на детето или във възможностите на дължащия издръжка родител.

5/5 - (48 votes)