fbpx
Колко е запазената част от наследството ?

Колко е запазената част от наследство ?

Много често задаван въпрос е колко е запазената част от наследство,

Запазената част от наследството представлява част от цялото имущество на наследодателя – движими и недвижими вещи

Обикновено се касае за вещи, които ще се наследят от неговия наследник.

Дали наследодателят е направил дарение или завещание на друго лице, законът е преценил, че част от наследството следва да премине в собственост на законните наследници

Целта на тази разпоредба на Закона за наследството е да не бъдат ощетени техните наследствени права.

Най-често ощетените лица са вследствие на извършени завещания или дарения на наследодателя приживе.

Законът защитава лицата имащи право да наследят цялото или част от наследството наследството, като въпреки тези разпореждания те получават част от това наследство.

Какво представлява запазената част от наследство ?Колко е запазената част от наследство ?

Всичко извън запазената част на наследника се нарича разполагаема част на наследодателя.

С нея той може свободно да разпорежда, но без да навлиза в запазената част, която е предназначена по закон за наследниците му.

За да разберете колко точно е вашата запазена част от наследството, може да проверите чл. 29 ЗН, според който:

– Запазената част на низходящите (синове, дъщери, внуци и др., включително осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е:
– При едно дете или низходящи от него – 1/2 от имуществото на наследодателя.
– При две или повече деца или низходящи от тях – 2/3 от имуществото на наследодателя.

– Запазената част на родителите или на оцелелия от тях е 1/3.

– Запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследодателят е оставил и родители.

Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете.

В такъв случай разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3, при две деца е равна на 1/4, а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството.

За допълнителна информация, моля свържете се с нас на тел. 0897 90 43 91 или  email office@lawyer-bulgaria.bg

Какво представлява запазената част от наследството?

Запазената част от наследството е част от цялото имущество на наследодателя, която по закон е предназначена за наследниците му, независимо от това дали наследодателят е направил завещание или дарение на друго лице.

Как се изчислява запазената част за низходящите наследници?

За низходящите (синове, дъщери, внуци и др.) запазената част е 1/2 от имуществото на наследодателя, ако има едно дете или низходящи от него, и 2/3 от имуществото, ако има две или повече деца или низходящи.

Каква е запазената част за родителите на наследодателя?

Запазената част за родителите или за оцелелия от тях е 1/3 от имуществото на наследодателя.

Как се определя запазената част за съпруга?

Запазената част за съпруга е 1/2 от имуществото, ако той/тя наследява сам/а, и 1/3, ако наследодателят е оставил и родители. При съпруга и низходящи деца запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете.

Как мога да проверя колко е моята запазена част от наследството?

Можете да проверите размера на вашата запазена част съгласно чл. 29 от Закона за наследството, който уточнява правата и дяловете за различните видове наследници.

Какво е разполагаемата част на наследодателя?

Разполагаемата част е частта от наследството, с която наследодателят може да разпорежда свободно, без да засяга запазената част, предназначена за наследниците по закон.

Как да възстановя запазената си част, ако е била накърнена?

Ако вашата запазена част е била накърнена чрез дарение или завещание, можете да я възстановите чрез съдебен ред. Какви са последствията, ако не се спазва запазената част?Неспазването на запазената част може да доведе до недопустимо увреждане на наследствените права на законните наследници, което може да бъде оспорено и възстановено чрез съдебен процес.

Има ли случаи, когато запазената част се пренебрегва?

Законът гарантира, че определена част от наследството винаги трябва да премине към законните наследници, въпреки завещанията или даренията на наследодателя.

Как мога да се консултирам с юрист относно запазената част от наследството?

За конкретни правни въпроси относно наследството и запазената част е препоръчително да потърсите съвет от лицензиран юрист или адвокат с опит в областта на наследственото право.

5/5 - (1 vote)