fbpx
Кой заплаща аварийния комисар при щета

Кой плаща авариен комисар

Все по-често в случай на ПТП клиенти ни питат кой плаща авариен комисар.

Транспортът на стоки е динамична дейност, която се отличава с кратки законови срокове за установяване на липси и вреди по пратките.  В тези срокове следва да се предявят претенции за обезщетение заради тези вреди.

Правилното документиране на приема на стоката е гаранция за запазването на правата на товародателите.

В случай на щети и липси, тяхното писмено протоколиране и заснемане са незаменими инструменти, които улесняват разследването и съответно водят до по-бързо удовлетворяване на основателните финансови претенции.

При възникване на щета по време на транспорта често възниква въпросът кой трябва да плати аварийния комисар. Получателят на стоката, превозвачът или спедиторът са задължени за разходите за авариен комисар.Кой заплаща аварийния комисар при щета

Получателят обикновено е афектиран заради увреждането на стоката и не може да приеме, че трябва да поеме разходи за оценка на щети, за които не е виновен.

Правната рамка показва, че получателят (товарособственикът) има интерес да докаже размера и причината за увреждането

Именно заради това отговорността за ангажирането на авариен комисар е негова.

Получателят на стоката поема и разходите за авариен комисар. 

Впоследствие тези разходи се предявяват към превозвача (неговия застраховател) заедно с претенцията за щетите по товара.

Важно е да се отбележи, че превозвачът не е отговорен за всяко увреждане на стоката.

Нерядко има случаи на неподходяща опаковка или неправилно подреждане на стоката, което води до увреждане на стоката.

Какви вреди поемат страните при превоз ??

Ако има опасност вредите да станат по-големи, вземете мерки (напр: облепете скъсания чувал, за да спрете изтичането на съдържанието му).

Предвид, че повечето спедитори и превозвачи имат застрахователи, необходимо е стоката да остане на разположение за инспекция от авариен комисар

Той следва да установи на конкретните причини за настъпването на щетата и нейния размер.

Независимо, че пратката Ви може да е увредена до степен, в която Ви е безполезна, не изхвърляйте нейните останки.

Това е важно, тъй като превозвачите и спедиторите имат право върху тях, ако изплатят обезщетение за тотална щета.

Ако съхранението им е свързано със значителни разноски за Вас, ни съобщете за това своевременно.

В случай на възникване на щета по превоз и нужда от допълнителна информация, моля обадете се на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

5/5 - (8 votes)