fbpx

Правни консултации

Кого консултираме

Адвокатска кантора „Д. Владимиров & Партньори” предоставя правни услуги и консултации на представители на малкия и средния бизнес, от Start up-и и нови предприятия до наложили се фирми.

Предоставяме правно съдействие на  строителни фирми от различни браншове и различни области от вашия бизнес.

Ние сме надежден партньор при решаването на юридически въпроси, касаещи Вашият бизнес и бъдещи проекти.

Предоставяме възможност да фокусирате вашето време и ресурси в разработването на вашия бизнес.Кого консултираме

Адвокатите на кантората, работят с различни държавни и неправителствени организации в множество сектори на строителството и публичния сектор.

Адвокатите по съдебни дела срещу строителни фирми и по обжалване актове на РДНСК, предоставят правни услуги на малкия и средния бизнес.

Също и на производители и дистрибутори, организатори и изпълнители на проекти в областта на недвижимите имоти, технологични дружества и дружества занимаващи се с изследователска и развойна дейност, както и банкови и други финансови институции.

Банки и финансови институции

Международна адвокатска кантора „Д. Владимиров & Партньори” обслужва различни финансови институции и частни финансови дружества. Създали сме разнообразни направления, обслужвайки правно.

Стараем се да посрещнем нуждите на вашия бизнес.

Нашите адвокати предоставят правни консултации за корпоративни клиенти.

Предлагаме и адвокати по съдебни дела срещу банкови и кредитни направления на търговски дружества, запознати с индивидуалните нужди на банковите и финансовите институции.

Нашите адвокати предоставят юридически консултации по банкови и финансови дела.

Дават правни съвети на клиентите ни в областта на кредитиране на фирми за финансов мениджмънт.

Ние предоставяме съдействие при сключване на различни видове финансови договори, използване на финансови инструменти и управление на сложни финансови и кредитни сделки.

Имаме опит при правни консултации и съдебни дела на частни кредитни и капиталови инвестиционни сделки и дейности, свързани с вземания.кого консултираме
Търговски дружества и предприемачи

Нашият юридически екип, притежава отлична подготовка за обслужването на нуждите на малкия бизнес.

Нашите адвокати консултират новосъздадени и съществуващи вече предприятия.

Също и утвърдени експортно ориентирани фирми.

За много собственици и управители на търговски дружества, правните въпроси представляват доста голямо предизвикателство.

Ние предоставяме адвокатска помощ по търговски дела, действайки отчасти като юрисконсулт.

Съветваме нашите клиенти по въпроси свързани с държавни и местни изисквания, както и по корпоративни въпроси.

В отговора на вътпроса кого консултираме можем да посочим, че сме правна кантора с добри и опитни адвокати.

В нашите казуси и практика сме наясно с нуждите на малкия бизнес и разрастващите се правни изисквания.

Ние ще се погрижим за всички ваши нужди.

Резонно е въпросът кого консултираме да получи своя отговор. 

Няма значение дали са във връзка със създаването на нови контакти, въпроси в областта на човешките ресурси. Дори при договаряне на сложна финансова сделка.

Нашите адвокати имат опит във всякаква форма на организация на бизнеса.

Включително еднолични търговци, събирателни и командитни дружества, акционерни дружества и дружества с ограничена отговорност.Кого консултираме

Корпоративни юридически консултацииКого консултираме

Голяма част от големите корпоративни дружества и образувания се нуждаят от квалифицирана правна помощ в различни области.

Тези юридически консултации са важен елемент от корпоративния успех.

В случай на нужда от помощ, предлагаме цялостен подход към всеки юридически проблем.

Нашите адвокати по корпоративни дела изготвят едновременно анализи на дейността и правните въпроси.

Това помага при избора на подходящата насока за бизнеса.

Корпоративните юридически консултации на нашите адвокати ще помогнат на Вашето дружеството да постигне много по-бързо своите цели.

Можете да разчитате на нашата адвокатска помощ, при каквито и да е потенциални проблеми и да послужи като морален компас за организацията. кого консултираме

Не всяко търговско дружество обаче има възможност да работи с вътрешен юрист.

Някои търговски дружества считат, че цената на фирмен екип юристи надхвърля ползата от съществуването му.

Други фирми са изправени пред проблем, когато на техния юридически екип липсва достатъчна експертиза в конкретни области на правото.

Kантора „Д. Владимиров & Партньори” предоставя юридически консултации за различни дружества в няколко бранша на бизнеса в България.

Нашите клиенти, съветвани от адвокат по търговски дела, са представители на различни сектори в промишлеността и производство на различни видове продукти.

Тук се включват и производители и дистрибутори на материали и организатори на проекти в областта на недвижимите имоти.

Адвокатите са отдадени на очертаването на всички сложни аспекти. Те се стремят към изпълняване на нуждите на бизнеса на нашите клиенти, без оглед на обхвата им.

Ние сме способни да адресираме нашата правна и консултантска помощ към конкретни проблеми.

Можем да отговорим на въпроса кого консултираме като изясним и предоставим цялостно юридическо становище относно дейността на всикки клиенти.

Притежаваме капацитет да предоставим адвокатска помощ и съдействие по търговски и корпоративни дела на юридическите екипи на нашите клиенти.

Ние предоставяме правни съвети чрез оптимизирани и ефективни юридически консултации, независимо от юридическите нужди на вашия бизнес.

Собственици, инвеститори, изпълнители на проекти в областта на недвижимите имоти

Международна адвокатска кантора „Д. Владимиров & Партньори” работи изключително в сектора на съдебни дела с недвижимите имоти.

Това включва инвеститорски надзор и изпълнители на проекти, брокери, дружества управляващи недвижимо имущество, наемодатели и търговски строителни дружества.

Нашите адвокати разполагат със значителен опит. Имаме възможността да покрием всички изисквания по отношение на въпросите, свързани с нуждата от добър адвокат по имотни дела и правни решения на проблеми с недвижимите имоти.

Доказваме го чрез успешната си работа с многобройните ни клиенти в съответните области от правото.

Нашите адвокати по имотни дела, съпровождащи ви при сключването на сделки, притежават капацитета да ви предоставят правни консултации и представителство по съдебни дела с недвижими имоти.

Това е възможно във всеки един от етапите на придобиването и изграждането на недвижимо имущество.

Например, като се започне от идейното проектиране и развитие и се премине през изготвяне и изпълнението на договорите.

Разполагаме с богат опит в областта на съдебните производства и разрешаването на спорове с недвижими имоти. Можем да помогнем на вашето дружество да взема своите решения бързо и ефективно. Международна адвокатска кантора „Д. Владимиров & Партньори” също има специализиран екип от адвокати в областта на недвижимите имоти. Той се ангажира да обслужва вашите нужди и да предоставя консултации във връзка с държавните разпоредби и регламенти за опазване на околната среда.

Производители и дистрибутори

Международна адвокатска кантора „Д. Владимиров & Партньори“ предоставя услуги на голям брой дружества. Сключването на нови договори с производители и доставчици или преговорите, предхождащи тези договори, са от съществено значение за управлението на вашия бизнес.кого консултираме

Нашите адвокати притежават опит в областта на защита на правата на интелектуална собственост и уреждането на спорове, договори за конфиденциалност и договори за финансиране, свързани с управлението на комплексни материални запаси. кого консултираме

Нашите адвокати работят с държави в и извън границите на ЕС и са запознати със съответните особености на вноса и износа.

Дружества, занимаващи се с изследователска и развойна дейност

Вашите предложения и нужди за създаване и развитие на изследователска и развойна дейност са уникални по отношение на управлението на интелектуална собственост. Затова ще бъдат взети от нашите адвокати под внимание.

В адвокатска кантора „Д. Владимиров & Партньори” има създаден екип, който работи в областта на права на интелектуалната собственост.

По този начин притежаваме капацитета да помогнем на вашето дружество да разработи стратегия за интелектуалната собственост. Така ще защитите и предпазите вашата ценна технологична разработка.

Ние представляваме дружествата при подготовката, подаването и правните процедури във връзка със заявления за патенти и търговски марки. Предоставяме и юридически консултации по въпроси, свързани с интелектуална собственост.

Освен това имаме опит в преговорите за договори за продажба и лицензионни договори.

Също и при оказване на сътрудничество при монетаризация на вашите активи под формата на търговски марки, авторски права, патенти, търговски тайни и технологии.

Международна адвокатска кантора „Д. Владимиров & Партньори” има опит при работа с физически лица-изобретатели.

Можем да помогнем на изобретатели, които са открили чудесна идея за нови технологии и биха желали да я защитят, преди да продължат с по-нататъшните си планове. Можем да ви помогнем да разработите стратегия за интелектуална собственост, така че да защитите идеите си.

Можем също да ви предоставим консултации относно многото разнообразни възможности (напр. учредяване на ново предприятие, лицензиране), които можете да предприемете като следваща стъпка.

Освен това можем да ви помогнем да се защитите срещу нарушение на вашите права на интелектуална собственост.

Как да се свържете с нас

Международна адвокатска кантора „Д. Владимиров & Партньори” предоставя също адвокат по търговски дела за технологични дружества, както и за дружества, занимаващи се с изследователска и развойна дейност.

Ако сте технологично дружество или дружество занимаващо се с разработка на нов вид технология или нова формула за иновативна дейност, можете да ни потърсите за помощ и съдействие на info@lawyer-bulgaria.bg или тел. 0897 90 43 91

1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения