fbpx
Давност при Гражданска отговорност

Кога се присъжда обезщетение ?

Изплащане на застрахователно обезщетение при ПТП. 

Много са случайте в който застрахователи по валидно сключена застраховка неоснователно отказват да заплатят  обезщетения при ПТП. Кога се присъжда обезщетение ?

Голчма част от тези ПТП -та завършват със смърт или средна телесна повреда. Това са чести случаи, в който се налага нужда от намеса и ангажимент на опитен адвокат по застрахователни дела.

Разликата между това, което Ви предлага Вашият застраховател и това, което бихте могли да получите се оказва доста драстична.

В повечето случай, тя варира от  няколко стотин, до няколко хиляди лева, ,между първоначално предложено и окончателно изплатено застрахователно обезщетение.

Обезщетението се дължи от застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на виновния за ПТП-то или от Гаранционния фонд, в определени от  Кодекса за застраховането случаи.

Когато в катастрофата има загинал, право на обезщетение имат неговите близки.

В повечето случаи, когато се дължи обезщетение от застрахователя е препоръчително пострадалото лице да се консултира с адвокат специализиран в казуси свързани с ПТП и неимуществени вреди.

Това важи особено когато уврежданията на здравето са по-тежки и обезщетението за неимуществени вреди ще бъде значително като размер.

Причината за необходимост от адвокатска помощ дори на относително ранен етап е специфичната материя.

Какво е обезщетението при смърт и телесна повреда ?

Съгласно действащото законодателство, обезщетенията за болки и страдания не са фиксирани и определянето им е индивидуално в зависимост от конкретния казус. Най-съществено е изследването на характера и тежестта на травмата, възрастта на пострадалия и наличието на трайно увреждане на здравето/възстановителния период.

Болките и страданията няма как да бъдат реално оценени в пари и точно поради тази причина ориентир за очакваното застрахователно обезщетение при ПТП е трайно установената съдебна практика, която всеки специализиран адвокат при ПТП трябва да познава.

Когато се консултирате с адвокат по повод пътен инцидент, в който сте пострадал, от съществено значение е да изискате от него да Ви даде ясна прогноза за размера на очакваното обезщетение. Добре е по време на консултацията юристът да Ви покаже съдебни решения, на които базира своите очаквания.

Съветът на опитните и специализирани адвокати по ПТП катастрофи и застрахователни дела се базира на опита им, да се насочат към адвокат, който да успее да договори адекватно застрахователно обезщетение.Кога се присъжда обезщетение ?

Пострадали и техните близки не осъзнават, че значително по-широк кръг от наследници могат да искат обезщетение

В случай, че в резултат на ПТП има пострадало лице, органите на реда следва съставят „Констативен протокол за пътно транспортно произшествие с пострадали лица”.

Както и при Протокола за ПТП, констативният протокол следва да съдържа същите елементи и да се издава при същите условия.

Важно е всички участниците  в инцидента да се запознаят внимателно с протокола преди да го подпишат.

Протоколите се издават минимум в 3 екземпляра – по един за виновния водач, за пострадалото лице и за органите на МВР.

В случай, че имате възражения разполагате с 3 *(три) дневен срок за писмени възражения срещу акта.

Докато законът е категоричен, че при настъпването на ПТП с тежка или средна телесна повреда, същото това застрахователно обезщетение се изплаща лично на пострадалото лице.

Кога се присъжда обезщетение ?

Опитният адвокат по застрахователни дела, може сериозно да повлияе на преговорите със застрахователите

Кантората се занимава активно със застрахоателни дела, встъпвайки в казуса, в защита на увреденото лице.

Като адвокат по застрахователни дела представляваме често пъти интересите на пострадалото лице,заедно с неговите близки.

Именно те имат право на

Пострадалият има наследници, които следва да се конституират в преговорите със Застрахователя, веднага след настъпване на вредоносния резултат – тежка / средна телесна повреда или смърт при ПТП.

След упълномощаване на адвоката по застрахователни дела, може да се пристъпи към образуване на съдебно дело срещу застраховател.

Съдебната практика по застрахователни дела …..?

Практиката показва, че при настъпване на ПТП, завършило със смърт, тежка / средна телесна повреда, законът посочва, че задължително се образува наказателно производство пред съда.

Всичко това се случва под дейността на прокурор, който образува досъдебно производство

Когат се съберат и нужните писмени доказателства и свидетелски показания, се изготвя и внася т.нар. обвинителен акт срещу извършителя, като виновно лице за настъпването на ПТП-то, а неговата отговорност се разглежда вече в съдебна фаза.

Ангажиментът на всеки адвокат по застрахователни дела е задължително с оглед спазването на всички процесуални следствени действия.Кога се присъжда обезщетение ?

Ако загиналият е допринесъл за настъпването на ПТП-то и крайният вредоносен  резултат, обезщетение следва да се намали до нивото на въздействие на вредата и настъпването на ПТП-то

Образуваното наказателно производство против извършителя на ПТП-то е от съществено значение за развитието на гражданското дело срещу Застрахователя.

Често пъти в наказателното производство се доказва вина на извършителя.

Тук гражданският съд следва да постанови Съдебно решение за вината на извършителя.

Въз основа на него следва да осъди застрахователя и/или виновното лице да заплати на пострадалия, или в случай на смърт при ПТП-то.

В този смисъл ще бъде присъдено на наследниците на пострадалия.

За да се изплати застрахователно обезщетение е необходимо то да бъде претендирано официално с писмена претенция пред застрахователя.

Претенцията трябва да е аргументирана по основание и размер, като в определени случаи е полезно и в нея да се цитира съдебна практика.

Задължително е в застрахователната претенция да се представи документ, доказващ събитието – протокол за ПТП, както и банкова сметка на пострадалото лице, което претендира да получи плащане.

В случай, че застрахователя откаже изплащането на обезщетение или изплати такова, което е занижено по размер

В този случай пострадалият може да се обърне към съда и да заведе съдебно дело срещу застрахователното дружество.

В случай, че се нуждаете от помощ и съвет, моля не се притеснявайте да се обърнете към нас на тел. + 359 897 90 43 91 или на mail : info@lawyer-bulgaria.bg

5/5 - (51 votes)