fbpx
Кога се изисква Декларация-съгласие ?

Кога се изисква Декларация-съгласие ?

След промените в Семейния кодекс, клиенти задават въпроса кога се изисква Декларация-съгласие ?

Съгласно разпоредбите на Шенгенския граничен кодекс (Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент режима на движение на лица се извършва контрол.

За извеждане на дете в чужбина през сухопътните граници на Република България се изисква нотариално заверено писмено съгласие от родителите, настойниците или попечителите на детето.

Този въпрос касае движение в посока към държава, част от Шенгенското пространство или по какъвто и да е начин към държава извън Шенгенското пространство.

Това съгласие трябва да бъде представено на граничния пункт при излизане от България

Целта е да се гарантира безопасността на пътуването на децата и защитата на родителските права

Най-често това съгласие следва да бъде в съответствие с разпоредбите на Шенгенския кодекс и националното законодателство.

При този контрол през границите, граничните контролни органи следва да отделят особено внимание на пътуванията на непълнолетни лица.

Шенгенският кодекс конкретно определя процедури за граничната охрана в следните случаи:Кога се изисква Декларация-съгласие ?

– В случай на непълнолетни лица, които са придружени от възрастни, граничната охрана проверява дали тези възрастни имат родителски права.

Декларация-съгласие може да бъде оформена както за конкретно пътуване, така и като безсрочна

Това е възможност, позволяваща множество пътувания без необходимостта от повторно заверяване.

Важно е също така да се отбележи, че при пътуване с един родител, особено в случаите на разведени родители, наличието на такава декларация осигурява необходимата яснота и спокойствие за всички страни.

Цената на заверката на декларацията зависи от тарифите на избрания нотариус и може да варира.

Създаването на ясен и правилно оформен документ е от съществено значение за гарантиране на легалността и безопасността на пътуването на детето в чужбина.

Проверката обхваща непълнолетни ако са само с едно възрастно лице

На контрол подлежат и лица, за които има сериозни основания да се смята, че те могат да са отстранени незаконно от попечителството на лицето/ата, които законно упражняват родителски права над тях.

– В случай на непълнолетни лица, пътуващи без придружител, граничната охрана извършва цялостна проверка на техните пътни документи

На контрол подлежат и подкрепящи документи, за да се увери, че непълнолетното лице не напуска територията срещу волята на лицето/ата, които имат родителски права върху него.

5/5 - (2 votes)