fbpx
Грешки при прехвърляне на имот

Капани при сделки с имоти

В последните няколко месеци все по-често идват клиенти, които се нуждаят от консултация за налични капани при сделки с имоти.

За да ускорят продажбите, строителите вече предлагат различни варианти при договарянето на новото строителство.

Характерен трик в този смисъл е намаляването на първоначално внасяната сума за сключването на предварителен договор

Най-често се използват различни схеми, които са истински капани при сделки с имоти :

Една от схемите е свързана с изискванията за гаранции от страна на чуждестранните инвеститори.

Капани при сделки с имоти

Сумата се предава от банката на продавача едва след изповядване на сделката и след получаване на удостоверение за тежести.

Втората схема е т. нар. продажба с обратно изкупуване.

Консктрукцията създава у купувача чувството, че ако не може да обслужва ипотечния си кредит – може да развали продажбата.

Но остава един много сериозен въпрос – дали строителната фирма тогава ще бъде все още действаща

Спорен е и въпроса дали ще има ли средства, с които да върне платената цена.

Рискове и капаните при покупка на имоти  ?

Не е пресилено да се каже, че най-много рискове крие покупката на незавършено строителство при реална опасност много от строителните фирми да не успеят да спазят уговорените срокове

Фирмите изобщо да не стигнат до въвеждането в експлоатация на започнатия обект, след като не са изпълнили проектите.

В крайна сметка, може да се стигне не само до загуба на собствеността, но и до загуба на внесените средства.

Много зависи от това какъв е видът на подписания договор – дали той е предварителен или вече има вече изповядана нотариална сделка.

Отношенията могат да бъдат много усложнени, ако строителят е получил правото нКапани при сделки с имотиа строеж срещу обезщетение.

При неизпълнение на поетите задължения към собствениците на терена има опасност договорът да бъде развален

Това да доведе до отпадане правата и на купувачите „на зелено”.

Какво гласи закона при сделки с имоти ?

Масова практика беше даваната при сключване на предварителен договор сума да се означава като капаро или задатък, което води до загубата му, ако купувачът се откаже от сделката.

Съвсем друго е положението, когато в договора е записано, че дадената сума е авансово платена част от цената.

В случай на разваляне на договора, като например – несключване на нотариалната сделка в определен срок, сумата подлежи на връщане на купувача.

Възможен е вариант, в който се предвижда, че в случай, че предварителния договор, поради неизпълнение на задълженията на купувача, продавачът може да задържи част от дадената сума като неустойка, а не като капаро.

При неосигуряване на финансирането, обикновено поради неодобряването от страна на кредитната институция, не е обективна причина и не води автоматически до освобождането на купувача от отговорност.

Той може да си получи обратно платената сума, вписана в предварителния договор, само ако тя не е договорена като капаро.

За поставените капани вече е ясно, че е нужно да се консултирате с адвокат.

В този случай рискът може да бъде ограничен като се избягва покупката на незавършени обекти, при цени, които са многократно по-ниски от предлаганите на пазара и да не се подценява сериозният правен анализ.

Защото нотариусът не е адвокат на страните, нито пък съдебният изпълнител, който извършва една публична продан, извършва такава сериозна проверка.

За справки се обърнете към адвокат на тел. 0897 90 43 91 или  Email office@lawyer-bulgaria.bg

Най-честите капани при покупка на имот ???

Покупката на имот често е едно от най-значимите финансови решения, които човек предприема. Независимо дали става въпрос за покупка на първото ви собствено жилище или пък за такова с цел отдаване под наем или бъдеща препродажба, процесът несъмнено може да бъде изпълнен с предизвикателства и скрити капани, които могат да доведат до скъпоструващи за вас грешки. Повече за това кои са най-често срещаните капани, с които клиентите се сблъскват в процеса, както и как да се справите успешно с потенциалните препятствия, можете да откриете в тази статия.

Как да се предпазим от измами в процеса на покупко-продажба?

Нчкой от основните фактори, на които е добре да обърнете внимание при покупката на недвижимо имущество ще научите след консултацич с адвокат от кантората.

Как да се защитим от измами ?

Прибързаното закупуване на имот без провеждане на задълбочено предварително проучване може да доведе до различни казуси. На първо място е от съществено значение да оцените състоянието на имота – това можете да направите посредством съвместната работа с експерт в областта. Потърсете за скрити проблеми в жилището и преценете дали състоянието на имота отговаря на това, което търсите.

Как може да помогне адвокат за недвижими имоти ?

Ангажирайки адвокат, ще може да направите с него цялостно проучване на собствеността, за да се уверите, че няма неуредени запори, спорове или правни проблеми, свързани с имота. Когато пристъпите към покупко-продажбата на имота, ще са ви необходими сериозен набор от документи, с които да бъде осъществена сделката. Един от тях е документът за собственост на имота. Неговата функция се изразява в това да легитимира правото на собственост върху недвижимата собственост. Бъдете внимателни, тъй като е възможно собствениците да се окажат повече от един. В такъв случай можете да се застраховате като поискате упълномощаването на трето лице, с което да водите преговорите по сделката, тъй като е не рядко срещано някой от съсобствениците да промени становището си. Не само – така си гарантирате, че ще водите комуникация с един човек, което е предпоставка за по-точен и ясен диалог, както и улеснение за вас в процеса.

Какво обхваща проверката на имота ?

Справката за липса на финансови задължения на продавача може да получите като писмено удостоверение, издадено ви от Имотния регистър към Агенция по вписванията. Чрез нея ще сте наясно дали върху имота има евентуални тежести – с други думи права, различни от тези на собственика върху имота. Чрез изискването на обстойна справка ще бъдете сигурни и спокойни, че към жилището няма да има предявени претенции от други лица като наследници, съсобственици или съпрузи. Освен това проверката ще обхване и евентуални налични възбрани и/или ипотеки.

Как да се насочим към адвокат в този случай ?

Въпреки че някои купувачи се опитват да се ориентират на пазара без професионална помощ, адвокат на недвижими имоти може да предостави ценна помощ и насоки. Разчитането на агент без надлежна проверка обаче може да доведе до проблеми. За да избегнете този капан, отделете време и проучете кои са опитните и коректни агенции на пазара, които могат да ви предложат съдействието на квалифицира експерт в областта – такъв, който ще разбере вашите нужди и желания, който комуникира ефективно и познава отлично материята. Въпреки че опитът на адвоката е от решаващо значение, не разчитайте единствено на неговите съвети. Направете с него пълно проучване и бъдете информирани за пазарните тенденции и стойностите на имота в желания от вас район и се доверете на професионализма на специалист от кантората.

5/5 - (7 votes)