fbpx
Продажба на имот на изплащане

Как се събират суми по фактура ?

Събирането на задължения в България е разделено в две фази. Първият вариант е начин за бързо събиране на задължението чрез изпращане на покана. Все пак за да Ви изясним материята следва да отговорим на въпроса как се събират суми по фактура ?

Какви етапи минава събирането на задължения по фактура ?Как се събират суми по фактура ?

Едната касае извънсъдебно събиране на задължения в България е разделено в две фази. Целта на това е чрез изпращане на обикновена сравнително удобна нотариална покана да се покани забавилият се длъжник да плати.

Тук всички действия са свързани с опит за извънсъдебно уреждане на спора и събиране на вземания по фактура  без намесата на съд.

Първата фаза се изразява в извънсъдебни действия, като събирането на вземанията се извършва без намесата на съда.

Коя е втората фаза на събирането на задължения по фактура ?

Втората фаза се изразява в подготовка на документи и внасяне на иск в съдебна зала.

Най-общо тази фаза, обхваща всички легални действия по събиране на дълга.

, където съдът е пряко намесен. Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази.

Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи се решават още в извънсъдебната фаза., но все пак трябва да

Втората фаза се изразява в съдебни действия, където съдът е пряко намесен.

Събирането на неплатени фактури е основен проблем за развитието на малкия и средния бизнес в България.

Всеки е чувал, че междуфирмената задлъжнялост е причината за затрудненията на много фирми в различни браншове.

Тази задлъжнялост води до възникването на спор за просрочени задължения.

В случай на отказ или липса на реакция, въпросът следва да бъде отнесен до съответният Окръжен или Районен съд.

Тази дейност касае множество фирми като складове за стоки на едро, търговски магазини, рекламна агенции и транспортни фирми.

Важни реквизити за събиоране на задължението  по фактураКак се събират суми по фактура ?

Задължително е да имате както самата фактура, така и протокол за приемане на стока или услуга.

Това може да се докаже и чрез писмена корепонденция между страните.  Отделно ще се наложи да представите Заявка за съответната поръчка или  платежно за частични суми по фактурата.

Като адвокатска кантора, ние можем да Ви асистираме и в двете фази.

Като допълнение можем да Ви споделим, че повечето случаи рядко се решават в извънсъдебната фаза, затова се налага образуването на съдебно дело.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

Колко време можем да чакаме плащане по неплатени фактури

Задължението по неплатени фактури може да се разглежда или като периодично или като еднократно задължение. Ако говорим за неплатени фактури издадени от по-големи бизнеси, пример за периодични задължения са доставката на ток, вода, газ, интернет, телефон и др. В случаите на периодични задължения, правото за събиране на задължението по неплатената фактура трябва да се упражни в три годишен срок от издаването на фактурата. Ако то не се упражни в този срок, Издателят на фактурата губи правото на съдебно събиране на задължението. Ако имаме еднократно задължение т.е. неплатената фактура е издадена за еднократно предоставяне на стока/услуга, тогава задължението по тази фактура може да бъде предявено пред съд в пет годишен срок.

Как да съберем суми по неплатена фактура ?

Първото нещо което трябва да направите е да се опитате доброволно да накарате длъжника да плати.Българското право дава възможност на бизнеса да ползва т.нар. “съдебно производство за плащане”. Някои търговски дела отнемат няколко месеца.

Какво да правите ако спечелите делото за събиране на дълга ?

След като съдебното решение влезе в сила, можете да извадите т.нар. Изпълнителен лист и да пристъпите към принудително събиране на задължението. За целта е нужна и правната помощ на специалист по изпълнителни дела.

Колко са съдебните такси по делата за просрочени задължения по фактура ?

Съдебно дело не може да тръгне, без да е платена предвидената по закон, държавна такса от 4 % . В крайна сметка, когато се завежда съдебно дело, ищецът трябва да плати държавна такса и да представи квитанция за извършване на плащането. Внасянето на държавната такса пък е условие за придвижване на исковата молба и за даване ход на делото. Държавните такси са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието

5/5 - (49 votes)