fbpx

Как се сменя името ?

Съгласно Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) хората да могат да променят своите имена.

Често към нас възниква въпроса Как се променят имената ?

Процедура по промяна на фамилно име се ръководи основно от Закона за гражданската регистрация.

В закона съгласно чл.9, ал.1 „името на български гражданин, роден на територията на Република България се състои от собствено, бащино и фамилно име.Как се променят имената ?

Как може да се поиска смяна на имената ?Как се променя имената ?

Производството се допуска по реда на чл. 19 ЗГР в  съдебно производство пред Районен съд.

Законът посочва, че при наличието на определени обстоятелства и доказателства се допуска смяна на името от страна на Районен съд.

Нужно е да бъдат представени причини и основателни документи за смяна на имената.

Съгласно Закона за гражданската регистрация имената може да бъдат променени, когато е обществено неудобно, осмиващо, опозоряващо.

Тази промяна в имената може да настъпи, ако други важни обстоятелства налагат това.

В този случай възможностите, които предлага закона обхващат всички възможни случаи за промяна в имената на физическите лица.Как се променят имената ?

В практиката си на адвокати по граждански дела, сме имали множество случаи, в които съпругата желае да промени или отпадне фамилно име, както и да бъде изменено име на дете от мъж, с когото тя вече не живее.

Важно условие за промяната на името по чл. 19 ЗГР е известност с новото име и наличието на официални документи за самоличност с тези имена.

Каква е процедурата по на имената ? Как се променят имената ?

Първото основание за промяна на имената са общоразбираеми. Това са случаите, в които името е осмиващо, опозоряващо или обществено неудобно.

Законът използва и втори критерии – „….ако други важни обстоятелства налагат това…“

Като “важни” обстоятелства  могат да се приемат единствено обстоятелства за стабилитет на индивидуализация на лицата.

Удобството да ползваш определено име в друга държава е начин да се представи искането за смяна.

Какво е основанието за промяна ?

Когато важни обстоятелства налагат смяна на името, като например разминаване между имената на осиновения и осиновителя и това създава пречки при доказване връзката на осиновяването.

Преценката е на съда, той е компетентният орган, който да се произнесе дали конкретните обстоятелства са “важни” и налагат промяна на името.

Според практиката на Върховния съд трябва да се преценява  за всеки конкретен случай като се изхожда от неговата специфика.

Ако едно лице е известно с различни имена в две държави и това му създава административни пречки и трудности при идентифицирането на самоличността, то тези обстоятелства трябва да се определят като важни по смисъла на цитираната разпоредба.

Когато едно лице в различни периоди от време е носило различни имена, то след навършване на пълнолетие може да избере кои от имената, с които е известно в обществото, да носи занапред.

Важни обстоятелства са налице и когато името на лицето в акта за раждане се различава от издадените впоследствие официални документи и тази разлика в името създава двойнственост в индивидуализацията на лицето и която от своя страна му създава затруднения.

Задължителна е преценката на съда в процедурата по чл. 19 ЗГР, която следва  да бъде съобразена с нормите на Закона за гражданската регистрация относно образуването имената на лицето.

Процедурата започва с молба след представянето на всички необходими писмени документи

Съдебното производството, описано в чл. 19 ЗГР, по промяна на фамилно име се разглежда при условията на т.н. „бързо производство“.

След като получи заверен препис от Съдебното решение, носителят на промененото име е длъжен да го представи в общината по местоживеенето си.

Това той може да поиска също и издаване на необходими документи от страна на МВР –  лична карта, паспорт или шофьорска книжка.

За допълнителни въпроси и информация,можете да се обърнете към нас за справка на тел. 0897 90 43 91 или E-mail office@lawyer-bulgaria.bg

5,0
Rated 5,0 out of 5
5,0 out of 5 stars (based on 3 reviews)
Excellent100%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

Промяна на имената

Referevces

References

Oбезщетение гаранционен фонд