fbpx
Как да се защитим от домашно насилие ?

Как да се защитим от домашно насилие

В последните няколко години все по-активно се говори за това как да се защитим от домашно насилие.

Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

За съжаление все повече зачестиха случаите на домашно насилие над жени, деца и партньори.   В зависимост от конкретния случай, лицето търсещо защита може да се обърне към различни институции.

Когато жертвата се нуждае от налагане на спешни мерки за закрила, при заплахи за убийство, нанасяне на побой, сексуално малтретиране и други, следва да се обърне към адвокат, специалист по дела за домашно насилие.

Същност на актовете на домашно насилие Как да се защитим от домашно насилие ?

Домашно насилие (домашно малтретиране, малтретиране на съпругата, малтретиране на партньора) е насилствени актове над член на семество

Законоът характеризира насилие и агресия спрямо бивши партньори от връзка с извършено насилие върху другия парньор или член на семейство.

Домашното насилие може да се отнася върху насилие на съпруг върху съпугата (брак), родител върху дете (семейство в или извън брака)

Домашното насилие може да се отнася върху партньор върху партньор, както и съквартирант върху съквартиран (общ дом) и др.

Домашното насилие има различни форми

Най-често се касае за физическо насилие, сексуално малтретиране, емоционално малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване и заплахи за насилие.

Налисието може да бъде криминално и да включва

А/физическо нападение и насилие (удряне, блъскане и т.н.),

Б/сексуално малтретиране (нежелана или насилствена сексуална активност) и следене

Формите на домашно насилие са безкрайни. Последиците от него също.

Как да се защитим от домашно насилиеВсяка жертва преживява по различен и уникален начин ситуацията на насилие, в която се намира. Въпреки това има някои типични реакции в поведението на жертвите, преживели насилие от страна на партньор.

Обикновено хората говорят за насилието като се дистанцират от него. За “насилника” и “жертвата” се говори като за бегли познати, те никога не са нашите най-близки приятели, никога това не сме ние самите.

Последници от упражнен акт на домашно насилие 

Емоционалното състояние в което изпада жертвата след акт на домашно насилие често се описва като криза.

В това състояние емоциите на пострадалия са много интензивни, страховете са много засилени

В отговор на агресията, жертвата е много объркана и има риск околните да я помислят за психично болна.

Това е състояние на пълна обърканост и царящ хаос в мислите и чувствата на жертвата.

Често пъти отчаянието и безнадеждността на ситуацията подтикват някой жертви да сложат край на живота си.

Кантората предлага компетентна юридическа помощ, получаване на информация за гражданските права и ефективна правна защита, водене на правни дела.

Изпитано през опита с добри резултати се оказа взаимодействието между специалистите, работещи с един клиент едновременно – психолог, социален работник и адвокат.

За информация, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Как да потърсите защита при насилие у дома?

Домашно насилие представляват такива действия, когато един член на семейство, настоящ или бивш партньор се опитва да упражнява насилие или оказва психически тормоз върху другия партньор или член на семейството. Домашното насилие се извършва от и спрямо лица, които се намират в родствена връзка или във фактическо съпружеско съжителство. Може да се отнася за насилие на един от съпрузите спрямо другия, когато се намират в брачна връзка, родител върху дете, но също и на партньор върху партньор, когато лицата нямат сключен брак. Домашно насилие може да се наблюдава и при лица, които споделят общ дом, например между съквартиранти.

Какви форми има домашното насилие ?

Домашното насилие има различни форми на проява. Може да се изразява във физическо насилие, сексуално малтретиране, психическо малтретиране, заплашване, сплашване, икономическо лишаване, в това число и заплахи за насилие.

Как може да получите защита?

В зависимост от конкретния случай, лицето търсещо защита може да се обърне към различни институции. Когато жертвата се нуждае от налагане на спешни мерки за закрила, например при заплахи за убийство, нанасяне на побой, сексуално малтретиране и други, следва да се обърне към адвокат, специалист по дела за домашно насилие. Налагането на защитни мерки може да се осъществи чрез налагане на мерки от районен съд по постоянния или настоящия адрес на жертвата

Какви мерки може да наложи Районен съд ?

мерките, които може да наложи съдът са: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване. Изброените мерки се налагат за определен срок, чрез подаване на Искова молба до Районен съд.

В какъв срок се иска и търси защита за домашно насилие ?

Законът в чл.10 ЗЗДН указва, че Молбата до съда се подаде до един месец от акта на домашно насилие.

Как се доказват актовете на домашно насилие ?

За да получи каквато и да е защита от съда при подаване на молба за налагане на мярка, лицето трябва да докаже, че е жертва на домашно насилие и върху него е осъществено действително такова. Човек може да се обърне към лекар, който писмено да удостовери наличието на увреждане или следи от насилие. Намирането на свидетели, които да потвърдят осъществения психически или физически тормоз също би помогнало в защитата на пострадалия. Съседът, колежката, а дори и децата – когато едно трето лице потвърди твърденията на жертвата, увеличават шансовете за получаване на по-голяма защита.

5/5 - (46 votes)