fbpx
Как да осъдим застраховател

Как да осъдим застраховател

В нашата практика знаем, че застрахователите отказват изплащане на реалните застрахователни обезщетения, като задават въпроси от сорта Как да осъдим застраховател.

Омръзна ли ви застрахователните компании да отказват да изплатят обезщетенията ви?
 
Чувствате ли, че правата ви се пренебрегват?
 
Не сте сами. Нашият експертен екип знае точно как да осъди застрахователя и да ви помогне да получите обезщетението, което заслужавате.
 
Застрахователите често използват объркващи клаузи в общите условия, за да избегнат изплащането на обезщетение.
Но не се притеснявайте, ние сме се погрижили за вас.
 

Ще ви помогнем да се ориентирате в правната система и да докажете, че не сте виновни за отказа.

Не позволявайте повече на застрахователните компании да се възползват от вас. Доверете ни се, за да се борим за правата ви в съда.
 
Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги и как можем да ви помогнем да спечелите делото си.лица условия.
 
Съветваме преди да подпишете каквото и да били да се обърнете към добър адвокат по застрахователни дела.

Друг основен проблем е, че застрахователите карат пострадалите лица да подписват писмени споразумения, без консултация с адвокат.

Често срещаме изплащане на ниски застрахователни обезщетения и принудата от застрахователите за подписване на писмено споразумение при чувствително неизгодни за пострадалите лица условия.

Съветваме преди да подпишете каквото и да били да се обърнете към добър адвокат по застрахователни дела.

Застрахователите в България имат практика да отказват изплащане на застрахователно обезщетение

Най-често отказите се базират на основание, че настъпилите щети не могат да бъдат получени в следствие на така декларираните данни от застрахования.

С постановяването на отказ, застрахователната компания не се освобождава от задължението си да изплати застрахователно обезщетение.

Тя просто заявява едностранно, че не желае да извърши доброволно плащане по заведената щета.

При евентуален съдебен процес срещу отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, в тежест на застрахования ищец е да докаже, чеКак да осъдим застраховател

  1. Същият е имал валидно сключен застрахователен договор,
  2. Собствеността върху застрахованото МПС,
  3. Реалната стойност на щетите
  4. Настъпването на застрахователното събитие.

Застрахователната компания следва да докаже твърдяното несъответствие, твърдяната измама в обстоятелствата

Най-честите им твърдения са за неправилното деклариране на фактическата обстановка при настъпване на застрахователното събитие.

В случай, че застрахователят не успее да представи относими доказателства за тези факти по време на съдебния процес, ще загуби  исково производство.

Веднага след това застрахования да получи дължимото застрахователно обезщетение, ведно с изтеклата мораторна и законна лихва.да осъдиш застраховател

Често пъти при сключване на Споразумение на пострадалото лице му се отнема възможността да претендира по-късно за по-високо обезщетение по съдебен ред.

 При въпрос – Как да осъдим застраховател  е нужно да посочим, че се образува дело. С това шансът да се получи високо застрахователно обезщетение рязко нараства.

  За съжаление пострадалият не може да получи по-високо застрахователно обезщетение от това, за което вече е подписал споразумението.

   Често пъти самите застрахователни компании притискат пострадалото лице, ако откаже да подпише застрахователно споразумение.

Някои застрахователни компании или намаляват първоначално предложеното обезщетение, или отказват изобщо да изплатят такова.

Нова подсъдност по застрахователни дела от избора на ищеца.Как да осъдим застраховател

Съгласно чл. 115 ГΠK глacи: „Иcĸoвeтe зa oбeзщeтeниe пo Koдeĸca зa зacтpaxoвaнeтo ce пpeдявявaт пpeд cъдa, в чийтo paйoн е нacтъпило зacтpaxoвaтeлнoтo cъбитиe или aдpec нa ищeцa или пo мecтoнacтъпвaнe нa ПТП.

Свържете се с нас

Като адвокат по застрахователно право съветваме всички пострадали или застраховани относно разумния и реален размер на паричното обезщетение

Тук става дума предимно за т.нар. „неимуществени вреди“, което да се претендира по съдебен ред.

Омръзна ли ви застрахователите да отказват да изплащат обезщетенията, на които имате право?

Не им позволявайте повече да се измъкват!

Нашият експертен екип знае точно как да осъди застрахователя и да го накара да плати.

Виждали сме всичко и познаваме триковете, които застрахователите използват, за да избегнат задълженията си.

Но също така знаем как да се борим и да спечелим.

Независимо дали става въпрос за небрежност, недобросъвестност или нарушаване на договор, ние ще ви помогнем да потърсите справедливост в окръжния съд. Не е нужно да страдате в мълчание.

Свържете се с нас днес и ни позволете да ви помогнем да получите обезщетението, което заслужавате.

Застрахователните компании умело се възползват от този пропуск, за да принуждават пострадалите лица  да подписват неизгодни застрахователни споразумения.

За повече информация, можете да се обърнете към нас на следния тел. + 359 897 90 43 91  или mail info@lawyer-bulgaria.bg

Кога застрахователя изплаща обезщетение при ПТП ?

Застрахователят е длъжен да изплати дължимото обезщетение в 15-дневен срок от представянето на последния необходим документ по заведената щета. В противен случай изпада в забава. Доводите на застрахователите за неплащане на обезщетенията са неоснователни. Единственият начин за получаване на дължимото е завеждане на дело пред съда.

Какви дела води кантората срещу застрахователи ?

Водим съдебни дела срещу застрахователи за дължими суми на обезщетения по сключени застрахователни договори – „Гражданска отговорност на автомобилистите“, „Автокаско на МПС“, договори за застраховка на недвижим имот, договори за медицинска застраховка или застраховка „живот“, договори за туристическа застраховка (застраховка „пътуване зад граница“) и др

Какво предлага кантората за ПТП инциденти ?

Кантора Д.Владимиров осигурява защита и съдействие на пострадали при катастрофа (пътно-транспортно произшествие) или друг вид злополука при търсене на обезщетение от застрахователя – извънсъдебно или по съдебен ред. Осъществяваме процесуално представителство на физически и юридически лица пред българските съдилища при завеждане на дело за имуществени и неимуществени вреди срещу застраховател за обезщетение, дължимо вследствие ПТП (катастрофа), злополука, увреждане на имущество (МПС или имот) или друго застрахователно събитие (заболяване или проведено оперативно-болнично лечение и др.).

Какво включват услугите при ПТП ?

Предлагаме пълно представителство както на на пострадали при пътно-транспортни произшествия /ПТП/ лица и техни близки, така и на собственици на повредено или отнето имущество (например при кражба на МПС, със сключена полица „Автокаско“) в отношенията им със застрахователи, както и представителство по досъдебни производства пред полицията и прокуратурата и по наказателни дела пред съда срещу извършителя и държавни институции.

Най-често срещани са делата по застраховки Автокаско. т. нар. Автокаско, представлява застраховка на моторно превозно средство, която покрива възможни възникнали щети, през времето на договора, от различни застрахователни рискове. Застрахователите в България имат практиката да отказват изплащане на застрахователно обезщетение, само на основание, че настъпилите щети не могат да бъдат получени в следствие на така декларираните данни от застрахования. С постановяването на отказ, застрахователната компания не се освобождава от задължението си да изплати застрахователно обезщетение. Тя просто заявява едностранно, че не желае да извърши доброволно плащане по заведената щета. При евентуален съдебен процес срещу отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, в тежест на застрахования ищец е да докаже, че е имал валидно сключен застрахователен договор, собственост върху застрахованото МПС, реалната стойност на щетите, както и настъпването на застрахователното събитие. В тежест на ответника застраховател ще бъде доказването на причината за отказа, а именно че фактическата обстановка на настъпване на събитието не съответства на декларираната.

5/5 - (43 votes)