fbpx
Какво е домашно насилие?

Избор на адвокат за развод

Едно от най-важните неща, с които трябва да се съобразите в дело за развод е избор на адвокат за развод, 

Най-важната Ви задача, избирайки адвокат, който да се заеме със случая ви, е тази специалист, специализирал в семейно право.

Именно това ще Ви гарантира, че сте се насочили към правилния човек.

Избирайки да прекратите взаимоотношенията с партньора си, то обикновено преминавате към бракоразводно дело.

Най-предпочитан вариант за прекратяването на брачния съюз си остава разводът по взаимно съгласие.

В този случай всичко се решава от двамата съпрузи и техните лични договорки.

Какво следва да предприемете при избор на адвокат за развод ?

Първото, което бихте могли да направитее да се допитате до приятели, познати или роднини за добър адвокат за развод

Може би е добре да се консултирате се с тях какви са особеностите и спецификите, на които трябва да обърнете внимание.Избор на адвокат за развод

Ако те са останали доволни от адвоката, чиито услуги са използвали, то навярно биха могли да го препоръчат и на вас самите.

Можете да ги разпитате предварително, относно това какъв е неговият опит в подобни дела.

Задачата Ви е да разберете как протича един такъв развод по взаимно съгласи или исков ред

Това следва да си изясните, в зависимост от това как възнамерявате вие да прекратите брака си.

В случай, че обкръжението си нямате познати, които скоро да се развеждали, то значи трябва да разчитате единствено на нас.

Кантората предлага следните услуги на своите клиенти :

 • Защита по бракоразводни дела;
 • Предявяване на искове за унищожаване на брак за преобразуване на общото имущество на съпрузите в лично имущество на всеки поотделно;
 • Иск за оспорване разпореждането с обща вещ , когато разпореждането е извършено само от единия съпруг;
 • Иск за определяне на по-голям дял на единия съпруг от СИО;
 • Изготвяне на брачни договори;
 • Подготвяне на всички необходими документи по процедурата за осиновяване;
 • Предявяване на иск за произход от майката или от бащата;
 • Оспорване на бащинство;
 • Оспорване на припознаването на детето от другия родител;
 • Унищожаване на припознаването;
 • Представителство в производство по пълно или непълно осиновяване;
 • Представителство на иск за унищожаване на осиновяването.

За какво следва да внимавате ?

След като сметнете, че сте поапднали на правилния адвокат за дело за развод, то задължително е да си уговорите среща.

Препоръчително е и двамата съпрузи да присъстват на нея, така че да обсъдите всеки един въпрос с половинката си

Желателно е част от тези обсъждания да станат дори в присъствието на адвоката и той да ви даде предложения.

Тези, които имат нужда от консултация следва да посетят кантората за доп. информация на тел. 0897 90 43 91 или Email office@lawyer-bulgaria.bg 

Как да изберем адвокат в случай на развод?

При избора си на адвокат за бракоразводно дело следва да се акцентира върху личния опит и познание на адвоката в областта на семейното право. Нужен ви е юрист, който да ви насочи за начина, по който бихте могли да си разрешите семейните проблеми по най-бързия и безболезнен начин. В този случай с помощта на опитен адвокат бихте могли да обсъдите дали е възможно да се постигне развод по взаимно съгласие на съпрузите или не, на кого да се присъдят родителските права върху родените от брака деца, които не са пълнолетни, кой да ползва семейното жилище, каква издръжка да плаща другия съпруг, какво ще бъде фамилното име след развода на съпругата, какъв би бил най-подходящият режим на виждане с детето/децата.

Кои са важните неща преди бракоразводното дело?

Най-важното е да се знае, че след разтрогването на брака бившите съпрузи не могат да се наследяват помежду си, имуществото, придобито по време на брака става обикновена дялова съсобственост при равни квоти и трябва да се раздели, детето/децата ако не са пълнолетни ще живеят при единия родител, а другия ще има право да го вижда в строго регламентирани дни и ще трябва да плаща издръжка до навършване на 18-годишна възраст, по време делото за развод разноските са за сметка на съпруга, чийто е вината за разтрогване на брака.

Колко време трае едно бракоразводно дело?

При - Развод със споразумение между съпрузите и делото се решава в едно съдебно заседание и в зависимост от натовареността на съда може да отнеме около 3 месеца; - Развод по инициатива на единия съпруг – отнема повече време, защото делото се гледа в повече от едно съдебно заседание и на три инстанции – от 1 до 3 години в зависимост до коя инстанция ще се разгърне делото.

Каква е практика за попечителство над децата при развод?

Масовата практика е родителските права да се предоставят на майката, тъй като децата са по-привързани към нея, а бащата да ги вижда в определени дни и да плаща издръжка. Не са рядкост и обратните хипотези, но за да получи бащата родителските права трябва да се докаже, че майката е неспособна да се грижи за децата поради здравословни проблеми, пороци, безпаричие, незаинтересованост и т.н.

Колко големи трябва да са децата, за да могат да изразят волята си с кого да живеят?

Децата ако са навършили 10-годишна възраст могат да бъдат разпитани в съдебно заседание и да изразят волята си.

Как се разделя имуществото при развод?

След развода придобитото по време на брака имущество става обикновена съсобственост между бившите съпрузи при равни дялове ако не се докаже по-голям принос на единия съпруг в придобиването на имуществото. То следва да се раздели като това може да стане с доброволна делба или със съдебна делба чрез гражданско дело.

Какво е значението на адвоката при едно бракоразводно дело?

Значението на адвокат при развод е от съществено значение какво ще получите като пари, имущество и права върху децата след развода и до кога можете да упражнявате пълноценно права върху тях.

Какви са правата на бащата над децата ?

Ако родителските права са присъдени на майката бащата трябва да плаща редовно издръжката им на падежа иначе рискува да бъде даден на съдия изпълнител и на прокурор, тъй като неплащането на издръжка е престъпление. Той има право да се вижда с децата съобразно отредения му режим на лични отношения с децата по бракоразводното решение.

5/5 - (47 votes)