fbpx
Застрахователно обещетение при смърт

Застрахователно обещетение при смърт

Промените в Закона и мерките на КАТ не дават резултати и се стига до съдебен спор за застрахователно обещетение при смърт.

Именно затова съветваме клиентите, че изплащане на застрахователни обезщетения при смърт при ПТП са изключително деликатна материя.

За съжаление България е с изключително голям брой жертви от катастрофи на глава от населението. Причините за това са много.

В настоящата кратка статия ще се спрем на конкретен аспект от тези трагични събития, а именно правото на обезщетение при смърт при птп.

Какво представлява тази ситуация ?

Смъртта при ПТП (пътно-транспортно произшествие) е трагичен инцидент, който може да има разрушителни последици за семейството и близките на починалия.

В тези тъжни моменти, обезщетението, което близките на жертвата имат право да получат, може да бъде от голямо значение за тях

Целта на закона е да се справят със финансовите трудности, които възникват след смъртта на близък човек.Застрахователно обещетение при смърт

Разбира се, от най-съществено значение е определяне на размера на обезщетението.

Именно поради това ще се фокусираме пряко върху начините за определяне на размер на обезщетението при смърт на пътя.

Как се определя застрахователно обезщетение при смърт ?

Размерът на обезщетението при смърт при ПТП, често наричано в разговорната реч кръвнина при ПТП, може да варира в много широки граници

Налице са стойности посочени в закона, които зависят от различни фактори – възраст на жертвата,  дължимост на издръжка на трети лица и др.

Съгласно българското законодателство то се определя в условията на чл.52 ЗЗД ,,по справедливост’’.

Как се определя обезщетението

Определянето на размер на обезщетение при смърт при ПТП се основава на различни критерии, които имат за цел да установят справедливото застрахователно обезщетение за семейството на починалия.

Някои от факторите, които могат да бъдат взети предвид при определяне на обезщетението, а именно:

  • Възрастта и здравословното състояние на починалия;
  • Бъдещите доходи, които той би могъл да осигури на семейството;
  • Зависимостта на близките от починалия и тяхното финансово положение;
  • Начинът, по който се е случило ПТП-то
  • Индивидуалната емоционална връзка на всеки от близките с починалия

Съдебната практика служи за ориентир, като обезщетенията, които се присъждат са най-различни за всеки близък на загиналия.

В изключителни случаи са присъждани и значително по-високи обезщетения.

Разбира се, всичко това зависи от индивидуалния казус и опитът  и работата на ангажирания от Вас адвокат ПТП по делото.

За допълнителна информация, моля обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или изпратете Email office@lawyer-bulgaria.bg 

Кой има право на обезщетение

Смъртта при ПТП засяга близките на починалия, които имат законно право да претендират за обезщетение от застрахователя на виновния водач. В общия случай, това са съпругът или съпругата на жертвата, деца, родителите или други близки роднини. В някои случаи и по изключение, близки приятели или други лица, които са имали финансова зависимост от починалия, също могат да имат право на обезщетение, ако успеят да докажат дълбока трайна емоционална връзка със загиналия.

Какъв е редът за претендиране на обезщетение от застрахователя

За да претендират за обезщетение, близките на починалия трябва да се обърнат с претенция по доброволен ред към застрахователя на виновния водач. Добре е претенцията да е изготвена от специализиран адвокат по казуси, свързани с ПТП. Застрахователят трябва да разгледа искането и ще определи размера на обезщетението според съответните критерии и фактите на случая или мотивирано да откаже плащане. Срокът за вземане на решение е 3 месеца от датата на входиране на претенцията.

Какво се случва, ако има недоволно от обезщетението ?

Ако близките не са доволни от размера на предложеното обезщетение или ако застрахователят откаже плащане, те имат право да започнат съдебен процес за получаване на обезщетение. Това може да бъде по-продължителен процес, но в някои случаи може да доведе до по-справедливо и адекватно обезщетение за пострадалите.

Как се определя обезщетението

Определянето на размер на обезщетение при смърт при ПТП се основава на различни критерии, които имат за цел да установят справедливото застрахователно обезщетение за семейството на починалия. Някои от факторите, които могат да бъдат взети предвид при определяне на обезщетението, а именно: Възрастта и здравословното състояние на починалия; Бъдещите доходи, които той би могъл да осигури на семейството; Зависимостта на близките от починалия и тяхното финансово положение; Начинът, по който се е случило ПТП-то Индивидуалната емоционална връзка на всеки от близките с починалия

Кои близки имат право на кръвнина при ПТП?

Кръгът от лицата, които имат право да получат обезщетение при смърт при ПТП от застрахователя включва неговите деца, родители и съпруг/а. В случай, че починалият не е бил в брак, кръвнина при ПТП може да претендира лицето, с което е живял на съпружески начала (фактическо съжителство) ако има такова. През 2016г. с Тълкувателно решение на ВКС този кръг беше разширен, като бяха добавени по изключение всички други лица, създали трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и за които могат да се докажат болки и страдания индивидуално за всеки случай.

Какъв е размерът на обезщетение при смърт при ПТП?

Съгласно българското законодателство обезщетенията за неимуществени вреди се определят ,,по справедливост’’. Няма приета методика, на базата на която дадено събитие да бъде оценено в паричен еквивалент. Човешкото здраве и живот нямат цена и единствения ориентир за размера на застрахователно обезщетение при смърт при ПТП е съдебната практика, която е доста богата.

Необходим ли е адвокат на близките?

При ПТП със смъртен случай близките на починалия имат нужда от адвокат при ПТП, който специализира както в сферата на застрахователното право, така и в наказателното право (транспортни престъпления). От съществено значение е ангажирането на специалист и от гледна точка на това виновния да получи справедливо наказание и от гледна точка на получаването на максимално застрахователно обезщетение при смърт при ПТП.

5/5 - (32 votes)