fbpx
Задължение за извършен превоз

Задължение при извършен превоз

Много често клиенти се обръщат към нас с въпрос за събиране на Задължение за извършен превоз.

При сключването на Договор за превоз на товари и спедиционен договор често възникват ситуации по събиране на навло за извършен превоз.

В този вид Договори се касае за извършен превоз на товари между две различни държави, от които поне една е страна по ЧМР Конвенция

Това е Конвенция за международен автомобилен превоз на стоки.

Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки регламентира международния автомобилен превоз с леки и товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета.

Най-важният документ е ЧМР товарителница

Тя  служи като доказателство за доставката на товара в крайната дестинация.

Конвенцията се прилага за всички договори за автомобилен превоз на стоки срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоките и крайната им дестинация се намират в две различни държави

Конвенцията определя, че поне едната от които е член на договора, независимо от седалището и националността.

Конвенцията ЧМР се прилага освен при международни сухопътни превози, също и в случаи, в които автомобилите се превозват по море, железопътен транспорт или по въздух и стоките не се разтоварват от превозното средство.

В тези ситуации конвенцията важи за целия период на превоза.

Договор за превоз на товарЗадължение за извършен превоз

Страни по него са превозвачът и товародателят.

Товародателят предоставя стоката, а товарополучателят извършва превоза се издава и фактура.

Най-често това задължение за извършен превоз възниква за товарополучателят. 

С договора за превоз превозвачът се задължава срещу възнаграждение да превози до определено място товар.

Най-често в практиката, доказателство за сключването на такъв договор е изпращането на заявка за превоз на товар от изпращача на стоката – товародателя.

Но такава заявка може да изпрати и спедитор, който професионално се занимава с намирането на товари и осъществяване на превоз на стоки.

При сключване на договор за превоз се издава товарителница за товара, заедно с фактура за навло за извършен превоз.

При сключване на Договора за превоз и фактура за навло следва да бъдат изяснени какви задължения има превозвачът, включително:

1.Сигурност и безопасност:

Превозвачът трябва да гарантира, че товарът ще бъде превозен безопасно до крайната дестинация без увреждане или загуба.

2. Срокове на доставка:

Товарът трябва да бъде доставен в уговорените срокове. Забавянето може да доведе до санкции или отказ от плащане.

3. Отчетност и документиране:

Издаването на всички необходими документи, като ЧМР товарителница и фактури, които служат като доказателство за извършения превоз.

4. Комуникация:

Превозвачът трябва да поддържа редовна комуникация с товародателя или спедитора относно статуса на превоза и евентуални проблеми, които могат да възникнат по време на транспортирането.

5. **Отговорност при щети:**

Превозвачът носи отговорност за евентуални щети по товара, освен ако не докаже, че щетите са настъпили по причини, които не е могъл да предотврати.

Изпълнението на тези задължения е критично за успешното приключване на превоза и навременното събиране на навлото.

За информация за задължение за извършен превоз, обърнете се към нас на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg 

5/5 - (4 votes)