fbpx
Забрана за пътуване на дете в чужбина

Забрана за пътуване на дете в чужбина

След последните промени в Закона за български документи за самоличност ни задават въпроса за забрана за пътуване на дете в чужбина.

За да напусне дете под 18 години територията на България, е задължително да притежава съгласието на двамата родители

Това съгласие може да бъде и на негови настойници или попечители.

Необходимо е попълване на специална писмена декларация, известна като „Съгласие за пътуване на дете извън страната“.

В случай че един от родителите не дава съгласието си за пътуването на детето в чужбина, може да се наложи забрана за такова пътуване.

Изисквания за излизане на малолетни и непълнолетни децаЗабрана за пътуване на дете в чужбина

За да излезе малолетно дете от страната, то трябва да има паспорт

За да напусне пределите на РБ непълнолетно дете е нужно да притежава паспорт или лична карта.

В случай че детето пътува само, то трябва да има писмено съгласие и от двамата родители до придружаващия го.

В случай, че се придружава от родител, задължително на границата трябва да бъде представена декларация – съгласие за пътуване на детето извън страната

Тази декларация е нотариално заверена от другия родител.

Пътуване на деца извън България:

Затова ако детето е придружено от друг възрастен при пътуването, не – от своите родители, то трябва да представи декларации от двамата родители.

Съгласно чл. 76, т. 9 от Закона за българските лични документи може да не се разреши напускане на страната на

А/ малолетни и непълнолетни

Б/ поставени под запрещение лица,

В/ лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от родител, настойник или попечител.

Пред граничните власти се представя оригинала от декларацията и незаверено копие от Декларацията съгласие

Писменото съгласие за пътуване на дете в чужбина може да бъде заверено от всеки български нотариус.

В случай, че единият родител е починал, за да може детето да напусне страната, се представя смъртния акт.

За да излезе малолетно дете от страната, то трябва да притежава валиден паспорт.Забрана за пътуване на дете в чужбина

Непълнолетното дете може да използва паспорт или лична карта.

В случай че детето пътува само, е необходимо писмено съгласие и от двамата родители.

Ако пътува с единия родител, на границата трябва да представи декларация за съгласие от другия родител.

При пътуване с друг възрастен, не родител, трябва да представи декларации за съгласие и от двамата родители.

Аспекти и процедури при забрана за пътуване на дете

Според Закона за българските лични документи, могат да бъдат забранени пътуванията на малолетни и непълнолетни лица, които нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници или попечители.

За да се приложи забрана за пътуване, се изисква нотариално заверена декларация за несъгласие, която се представя пред органите на Граничната полиция.

Тази мярка се използва често от родители, които са чужди граждани и имат деца с двойно гражданство, за да предпазят децата си от непозволено извеждане от страната без тяхно съгласие.

Налагане на забрана за пътуване

Когато липсва съгласие между родителите относно пътуването на дете зад граница, несъгласният с пътуването родител вероятно се интересува от темата налагане на забрана на родител за пътуване на дете в чужбина.

Възможно е също така да оттеглите вече представено съгласие за пътуване на дете в чужбина, като оттеглянето става отново с нотариална заверка на подписа.

Ако се интересувате от процедурата налагане на забрана на родител за пътуване на дете в чужбина, свържете се с адвокатска кантора Д.Владимиров и Партньори – гр. София – тел. 0897 90 43 91.

Оттегляне на предварително представено съгласие

Ако вече сте представили съгласие за пътуване на дете в чужбина и решите да го оттеглите, процедурата се извършва отново с нотариална заверка на подписа.

За допълнителна информация относно процедурите и правилата за пътуване на деца в чужбина, не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0897 90 43 91.

Какви са изискванията за пътуване на дете извън България?

За деца под 18 години е необходимо писмено съгласие и от двамата родители за напускане на страната.

Какво да правим, ако единият родител не е съгласен с пътуването на детето в чужбина?

Може да се наложи забрана за пътуване, която се осъществява чрез нотариално заверена декларация за несъгласие, предадена на Граничната полиция.

Как се заверява декларацията за несъгласие?

Декларацията може да бъде заверена от български нотариус, чуждестранен нотариус с превод и легализация или от консула на България в съответната страна.

Какъв е процесът на депозиране на декларацията за несъгласие пред Граничната полиция?

Може ли един родител да оттегли вече представеното съгласие за пътуване на дете в чужбина?

Да, оттеглянето става с нотариална заверка на подписа на родителя.

Какви са правилата за напускане на страната от малолетно или непълнолетно дете?

Детето трябва задължително да притежава валиден международен паспорт за пътуване в чужбина или лична карта в зависимост от възрастта си.

Какъв е процесът на представяне на декларацията за съгласие пред граничните власти?

Представя се оригинала на декларацията и незаверено копие, което остава при граничните власти.

Това е специална декларация, която може да бъде заверена от български нотариус и позволява на детето да пътува в чужбина.

Как се уреждат случаите, в които единият родител е починал?

За напускане на страната се представя смъртния акт на починалия родител.

Какви са последиците от налагането на забрана за пътуване на дете в чужбина?

Забраната се налага, за да се предпази детето от непозволено извеждане от страната от някой от родителите без съгласието на другия.

5/5 - (3 votes)