fbpx
Иск за неимуществени вреди

Жалба анулиран паспорт на дете

Напоследък се стига до разрив в отношенията между партньори и бивши съпрузи дори до жалба за анулиран паспорт на дете.

В голям брой от случаите, единият от партньорите просто обявява паспорта на децата за загубен

Чрез тези умишлени и неправомерно действия родителят извършва с тайната надежда, че това ще възпрепятства възможностите за пътуване.

Именно тук вече се стига до многобройни случаи от практиката, когато се налага специални действия в тази посока

Целта на процедуратас е подаване на жалба до полиция и Районна прокуратура за образуване на проверка за анулиран паспорт на дете.

Много често поради обтегнатите отношения между родителите след развода или раздялата, единият от тях отказва да даде съгласие за издаване на паспорт за пътуване

Касае се за издаването на специална Декларация за пътуване на детето в чужбина.

В този случай родителят, който иска детето да пътува, може да поиска от съда да даде т.нар. заместващо съгласие пред Районен съд. 

Какво се случва в анулирания паспорт ?

Нашият съвет като адвокатска кантора, ангажирана в подобни случай е веднага да се обърнете към адвокат по семейни дела.

Истината е, че процедурата може да се развие доста бързо, напред във времето, но за целта е нужно да се предприемат своевременно действия за това.

Често пъти другият родител дори не узнава за анулирания паспорт, докато не стигне до служители на Гранична полиция.

Законът сочи, че всички въпроси, свързани с пътуване в чужбина и издаване на паспорт на дете, се решават по общо съгласие на родителите.

За издаване на задграничен паспорт на дете е необходимо и двамата родители да подпишат съответното Заявление заедно.

Въпросът с анулирането на паспорта се третира по същия начин, с общо съгласие на двамата родители.

Дори с решението за развод родителските права да са предоставени само на единия родител, той пак се нуждае от съгласието на другия родител.

Причините за това са много, но най-често са чисто тривиални и чисто технически.

Пример за това е уведомлението от страна на Паспортната  служба към областната Дирекция на полицията пристига или твърде късно или на друг адрес.

Затова, когато имате съмнение за действия на злоупотреба в тази насока, моля обърнете се към адвокат по семейни дела, с цел избягване на усложнения в тази насока.

Какво се прави при анулиран паспорт на дете ?Жалба анулиран паспорт на дете

Съгласно съдебната практика, настоящ адрес на детето е този, на който то пребивава фактически.

Няма значение дали то е адресно регистрирано в съответната община.

Ако обаче детето има обичайно местопребиваване в друга държава-членка на ЕС, българският съд не е компетентен.

Но при анулиран паспорт на детето следва да се ангажират съответните власти

В конкретния случай става дума за Районна прокуратура и отдел „Гранична полиция“ към Областна дирекция на МВР.

Най-често такъв е случаят на родители-българи, установили в чужбина и детето учи там.

Искът на единия родител съдът да замести липсващото съгласие на другия родител

Съдебното производство за издаването на паспорт на името на това дете се води в приложното поле на Регламент (ЕО) № 1111/2019 и чл.59 СК, вр. чл. 127а ал.2 СК.

За това, делото трябва да се заведе пред съда в съответната държава-членка на ЕС, където е обичайното пребиваване на детето.

Най-често искането за издаване на паспорт на дете се подава едновременно с молбата да му бъде разрешено пътуване в чужбина.

В хода на проверките на Районна прокуратура предстой да се установи, налице ли са извършени умишлени действия и подправка на документи от страна на другия родител.

За допълнителна информация, свържете се с нас за съдействие и помощ на телефон 0897 90 43 91 или  email office@lawyer-bulgaria.bg

5/5 - (42 votes)