fbpx
Продажбата на съсобствен имот

Връщане на депозит за наем

В последните години е актуално предоставяне на депозит и след прекаратяване на Договора за наем връщане на депозит за наем.

При сключване на двустраенен договор от наемател и предплащане на сума, която подлежи на връщане при прекратяване на договора.

Връщане на депозит в общия случай става, след като при напускане на жилището.

Наемателят следва да представи пред наемодателя, че е заплатил всички сметки за периода, в който е обитавал имотаВръщане на депозит за наем

Кога следва да се върне депозита ?

Въпросът е, че консумативите – ток, вода, парно, се отчитат едва след месец се плащат, а изравнителната сметка на Топлофикация – чак през летния сезон.

Внимателно подбирайте наемателите/ респ. наемодателите.

Не са малко случаите, когато след наемателя едно жилище е толкова разбито, че трудно ще се даде под наем на друго лице без основен скъп ремонт и натрупани сметки.

Обикновено при сключване на договор за наем се изготвя и приемо-предавателен протокол.

Делата за връщане на владение се развиват като бързо производство за възстановяване на владението по чл. 310 ал.1 ГПК.

В него, в присъствието и на двете страни, се записват показанията на електромери, водомери, топломери.

Вариант в тази насока, за да се предпазите от недобросъвестни наематели е прехвърлянето на партиди за ток, вода и топлофикация, ако има налична, за да не се носи отговорност за задължения.

Практиката сочи и обратната тенденция –  некоректни наемодател (хазаи)

Те прилагат цялата си изобретателност, за да измислят повод да не върнат оставения депозит при напускане на наемателя.

Най-честите оправдания са изгорели крушки, зацапани стени, чешмата в банята или кухнята капе, трябва да се сменят контакт, тапети и др.

Резонни и основателни причини за невръщане могат да бъдат неплатени сметки, наем или повреди по жилището.Връщане на депозит за наем

Връщане на депозита може да стане само в случаи на изрядни сметки !

Законът, който урежда наемните отношения е нужно да бъде променен – да се завиши глобата при непредаване на владението

Често пъти наемателите не освобождават имота, дори и при прекъснато електричество, защото ……“нямали къде да отидат“

Поради което връщането на депозита, ще Ви спести много нерви и средства.

Като  наемодател и нямате основание да задържите сумата от дадения депозит, най-добре е да я върнете,  за да спестите проблеми и дело в съда.

При отказ да върнете депозита, наемателят може да си го поиска по съдебен път.

Кога се заплаща депозит за наем на имот ?

В днешните договори за наем на апартаменти споразумението за предоставяне на депозит от наемателя носи известна сигурност. Съгласно обичайната практика депозитът, който наемодателят може да изисква, не може да надвишава месечния наем.

Защо се дължи депозит?

Депозитът представлява гаранция за наемодателя по отношение на изпълнението на всички задължения на наемателя. Следователно наемодателят може да използва депозита, ако наемателят не изпълнява правилно задълженията си. Докато наемателят плаща наема в срок, придържайки се към предвиденото в договора за наем, наемодателят не може да използва депозита.

Кога наемодателят трябва да върне депозита?

Няма определена законова разпоредба, която да определя в какъв срок наемодателят трябва да изплати обратно депозита на наемателя. Това, разбира се, не означава, че наемодателят може да го задържи завинаги. По-скоро може да се прецени спрямо конкретните наемни отношения и обстоятелства в конкретния случай.

В какъв срок се търси депозита ?

Законът е посочил сравнително дълъг срок за връщане, но не следва да чакате за връщане след прекратяване договора за наем между страните с повече от 6 месеца.

 

5/5 - (42 votes)