fbpx
Адвокат покупка жилище

Адвокат сделки с недвижими имоти

Вие сте съсобственик на наследствен имот и искате да продадете своята идеална част от него? Но не желаете да я предлагате на другия съсобственик/съсобственици, както е по закон?

Наемането на адвокат е препоръчително още в самото начало, дори преди да сте подписали с агенцията за депозит.
Адвокат сделки с недвижими имоти 

Не позволявайте на вълнението от покупката на мечтания имот да ви предпази от потенциалните правни капани.

„На какво да обърнем внимание при покупка на имот“ нашият екип от опитни юристи в областта на недвижимите имоти може да ви преведе през целия процес

Ние ще ви помогне, за да избегнете всякакви правни затруднения.

Отлично разбираме, че никой купувач не иска да бъде въвлечен в съдебно дело или да му се налага да се бори за своя имот.

Позволете ни да ви помогнем да придобиете имота си със спокойствие. Свържете се с нас днес, за да насрочите консултация.

Затова при наличието на въпроси,  пряко свързани с

А/продажба на дял от общ недвижим имот или

Б/ с подготовка за документи за покупко-продажба на имота, свържете се с опитен имотен адвокат.

Не позволявайте на примамливите оферти да замъглят преценката ви.

Уверете се, че знаете за какво да внимавате при покупка на имот.

Като адвокат по недвижими имоти съм виждал твърде много клиенти, които стават страни по съдебни дела и губят закупени от тях имот.

Не позволявайте това да се случи с вас.

Уверете се, че сте придобили правото на собственост и сведете до минимум възможността за предявяване на искове от трети лица срещу вас.

Позволете ми да ви помогнем, за да вземете разумно и информирано решение.

Свържете се с нас още днес на тел. 0897 90 43 91 или email office@lawyer-bulgaria.bg

Добър адвокат сделки с недвижими имоти

Агенции за недвижими имоти „спестяват“ на своите клиенти важна информация за правни проблеми с предлаган от тях имот.

Когато покупко-продажбата е извършена но възникне въпрос около имота, (евикция или съдебно отстраняване на купувача от имота), много често вече е прекалено късно.

Това неминуемо води до безвъзвратна загуба на направената от него инвестиция в имот, който не е бил надлежно проверен предварително.

Кантората има дългогодишен опит в сферата на продажба на дялове от съсобствени недвижими имоти и земеделски земи.

Екипът ни от  адвокати недвижими имоти, изцяло посветени на работата си, знаят тънкостите, ще Ви измъкнат от деликатната ситуация.

Единствено независим адвокат, който обслужва само вашите интереси (като продавач или купувач), може да гарантира, че интересите ви по една бъдеща сделка ще бъдат защитени по най-добрия начин

Избор на добър адвокат недвижими имотиАдвокат сделки с недвижими имоти

Наемайки адвокат, вие ще си спестите средства по сделката.

Практиката показва, че адвокатските възнаграждения за обслужване на покупко-продажба е по-ниско от възнагражденията на брокерската агенция.

Като адвокат по недвижими имоти смe виждалi твърде много клиенти, които стават жертва на примамливи оферти, без да са извършили надлежна проверка.

Избягвайте риска от съдебни спорове и си осигурете придобиване на правото на собственост върху новия си имот, като се консултирате с мен преди да направите покупка.

Нека работим заедно, за да сведем до минимум възможността за искове от трети страни срещу вас.

Свържете се с мен още днес, за да си осигурите спокойствие на посочения телефон 00897 90 43 91 или на имейл info@lawyer-bulgaria.bg.

Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

Как да изберете адвокат имотни казуси?

Критериите са много, но едно от важните неща е да изберете професионалист, който да си е изградил сътрудничество с други специалисти, които могат да са от полза при разрешаването на казуса.

Какви правни услуги по имотни казуси предлагаме ?

Адвокатът оказва съдействие при събиране и правно анализиране на всички документи, които са нужни за успешно приключване на сделката. Преглежда и изготвя проектодокументация при сделка за покупко-продажба на имот или на други вещни права, свързани с имот. Изготвя предварителни договори за реализиране на покупко-продажба на недвижими имоти, а също и на нотариални актове. Оказва правна помощ, предоставя съвети и практикува представителство след покупка на недвижим имот. Представителството е необходимо пред Агенцията по вписванията, АГКК, Имотен регистър, Данъчни служби. Адвокат имотни казуси оказва процесуално представителство пред всякакви съдебни инстанции при възникнали спорове по отношение на правото на собственост и другите ограничени вещни права. Такива са установителни искове за признаването на правото на собственост по Закона за собствеността, а също и владелчески искове – възстановяване или защита на нарушено владение

За какво ВИ е необходим адвокат недвижими имоти ?

Спецификата на правния отрасъл обуславя, ако не задължителната, то поне предпочитаната среща с адвокат за недвижими имоти. Причините са най-разнообразни, тъй като фалшификациите, измамите и подмяната на документи са много често срещано явления в нашата работа. Дори и да не сте се сблъсквали с проблеми, правната консултация по въпроси с изготвяне на завещания, делба на наследствени имоти и др. е незаменима и ще Ви спести множество главоболия в бъдеще.

Какво може да очаквате от адвокат за недвижими имоти ?

Когато сте изправени пред имотен казус, ще ви е нужен добър адвокат. Нужен ще ви е специалист с богат опит в областта на правото на собственост, а също и ограничените вещни права, свързани с него – правото на преминаване, правото на ползване, правото на надстрояване, на пристрояване, облигационното право и т.н.

5/5 - (41 votes)