fbpx
Адвокат покупка жилище

Адвокат сделки с недвижими имоти

Прехвърляне идеални части и дялове от недвижим имот

Вие сте съсобственик на наследствен имот и искате да продадете своята идеална част от него? Но не желаете да я предлагате на другия съсобственик/съсобственици, както е по закон? Тогава се консултирайте с добър и опитен имотен адвокат. Ние сме с дългогодишен опит в тази област. Ще намерим решение на Вашия проблем, без да заобикаляме закона.Адвокат сделки с недвижими имоти 

Всеки опитен имотен адвокат ще Ви обясни, че съгласно чл. 33 от Закона за собствеността, ако Вие сте съсобственик на недвижим имот, и искате да продадете своя дял от него, първо трябва да предложите своя дял от имота на другия съсобственик. Едва когато всеки един от тях откаже да изкупи Вашия дял, имате право да сключите договор за покупко-продажба на дялове от съсобствен недвижим имот на трето лице.Адвокат сделки с недвижими имоти 

За съжаление, в редица случаи съсобствениците на един наследствен имот не се намират в добри отношения помежду си.

Нещо повече – много често те дори не си говорят. Наличието на несъгласие и конфликти между съсобствениците е основната причина съсобственикът, който е решил да продаде своя дял, да търси начин да избегне прекия контакт с другия съсобственик.

Понякога собствениците са прекалено много и даже не се познават помежду си. Този проблем е належащ при наследяване на имот – земеделска земя. Тази ситуация се среща прекалено често, но голяма част от нашите клиенти не знаят, че тя може да бъде преодоляна.Адвокат сделки с недвижими имоти 

Затова при наличието на какъвто и да е било проблем, свързан с продажба на дял от общ недвижим имот или с подготовка за документи за покупко-продажба на имота, свържете се с опитен имотен адвокат.

Сега имате изключителната възможност да получите и онлайн консулатация през нашия уебсайт. Можете да свържете с добър и опитен адвокат за недвижими имоти, ако използвате формата за контакт в нашия уебсайт, посочения имейл или телефонен номер.

Имате нужда от добър имотен адвокат

Кантората има дългогодишен опит в сферата на продажба на дялове от съсобствени недвижими имоти и земеделски земи. Нашият екип от опитни адвокати недвижими имоти, изцяло посветени на работата си, знаят тънкостите. Те ще Ви измъкнат от тази деликатна ситуация. Тук ще Ви запознаем с един ефективен и законосъобразен метод, с който ще постигнете Вашата цел без да заобикаляте закона.Адвокат сделки с недвижими имоти 

Въпреки, че разпоредбата на чл. 33 от ЗС е категорична, съществува легален начин да избегнете предложението на дял от недвижимия имот на съсобствениците. Ето го и него. Вие, в качеството Ви на съсобственик, ако желаете да осъществите продажба на дял от съсобствен недвижим имот на трето лице, трябва първо да прехвърлите  чрез дарение част от Вашия дял на третото лице. Адвокат сделки с недвижими имоти 

Впоследствие, Вие ще продадете остатъка от Вашата идеална част, съставляващи Вашия дял, на същото трето лице. Това трето лице, притежаващо надарената идеална част от недвижимия имот, се оказва също в положението на съсобственик. Чрез тази възможности, Вие ще спазите и разпоредбата на чл.33 от ЗС и ще  успеете да продадете Вашия недвижим имот на лицето, което Вие желаете. Такова действие е несъмнено законосъобразно и не представлява заобикаляне на закона. То е широко използвано средство за разрешаване на проблеми, свързани със съсобствеността върху недвижим имот. Там където съсобствениците нямат възможност или желание  да разрешат доброволно възникнали спорове от посочения характер.

Ако искате да получите бърза консултация от имотен адвокат с дългогодишен опит при сделки с недвижими имоти, свържете се с нас на посочения телефон 00897 90 43 91 или на имейл info@lawyer-bulgaria.bg.

Ние сме на разположение да отговорим на Вашите въпроси и да Ви дадем най-подходящия съвет как да подходите във всяка конкретна ситуация.

Как да изберете адвокат имотни казуси?

Критериите са много, но едно от важните неща е да изберете професионалист, който да си е изградил сътрудничество с други специалисти, които могат да са от полза при разрешаването на казуса.

Какви правни услуги по имотни казуси предлагаме ?

Адвокатът оказва съдействие при събиране и правно анализиране на всички документи, които са нужни за успешно приключване на сделката. Преглежда и изготвя проектодокументация при сделка за покупко-продажба на имот или на други вещни права, свързани с имот. Изготвя предварителни договори за реализиране на покупко-продажба на недвижими имоти, а също и на нотариални актове. Оказва правна помощ, предоставя съвети и практикува представителство след покупка на недвижим имот. Представителството е необходимо пред Агенцията по вписванията, АГКК, Имотен регистър, Данъчни служби. Адвокат имотни казуси оказва процесуално представителство пред всякакви съдебни инстанции при възникнали спорове по отношение на правото на собственост и другите ограничени вещни права. Такива са установителни искове за признаването на правото на собственост по Закона за собствеността, а също и владелчески искове – възстановяване или защита на нарушено владение

За какво ВИ е необходим адвокат недвижими имоти ?

Спецификата на правния отрасъл обуславя, ако не задължителната, то поне предпочитаната среща с адвокат за недвижими имоти. Причините са най-разнообразни, тъй като фалшификациите, измамите и подмяната на документи са много често срещано явления в нашата работа. Дори и да не сте се сблъсквали с проблеми, правната консултация по въпроси с изготвяне на завещания, делба на наследствени имоти и др. е незаменима и ще Ви спести множество главоболия в бъдеще.

Какво може да очаквате от адвокат за недвижими имоти ?

Когато сте изправени пред имотен казус, ще ви е нужен добър адвокат, който да е в състояние да ви окаже съдействие и да защити интересите ви. Нужен ще ви е специалист с богат опит в областта на правото на собственост, а също и ограничените вещни права, свързани с него – правото на преминаване, правото на ползване, правото на надстрояване, на пристрояване, облигационното право и т.н.

5/5 - (41 votes)