fbpx

ОТМЯНА НА АРБИТРАЖНО РЕШЕНИЕ. АДВОКАТ АРБИТРАЖНИ ДЕЛА

арбитражни дела

Арбитражни дела

Като адвокати по арбитражни дела и адвокати, специализирани по съдебни дела и търговски арбитраж, наблюдаваме една тенденция. Тя е негативна по своя характер и се изразява в увеличаване броя на частните арбитражи. Те действат повече в насока услуга на кредитора, за сметка на гражданите и тяхната правна защита.

Кредиторите обикновено желаят да заобикалят строгите изисквания на Закона за международния търговски арбитраж.

В практиката арбитражът е опростено и сравнително бързо съдебно,  едноинстанционно производство, предпочитана от банки, финансови институции и други кредитори, за да им помогне да се снабдят в най-кратък срок с изпълнителен лист срещу длъжника.

Смисълът на арбитражната процедура е да разреши затруднени правни спорове, възникнали между търговци при неизпълнение на договор, но в България същата се използва най-вече във връзка с дела от търговци срещу потребители, с които имат сключени договори при общи условия.

– Ако Вие сте ответник по арбитражно дело и срещу Вас е заведено такова, кантората може да помогне както с квалифицирана правна консултация, така и чрез надлежно процесуално представителство в арбитражната процедурa, като защитим вашият интерес по образуваният иск.

– В случай, че обмисляте да заведете съдебен процес пред арбитражен съд срещу  Ваш длъжник, който не изпълнява договорните си задължения, можем да ви съдействаме с проверка на документацията и подготовка на исковата молба.

Кантората би поела сериозен ангажимент за представителство пред Арбитражен съд към БТТП с оглед постановяване на справедливо и правилно съдебно арбитражното решение.

Въз основата на издаденото арбитражно решение, след като същото стане окончателно, можем да получим изпълнителен лист от компетентния български съд, за което ще образуваме изпълнително производство срещу длъжника за събиране на дълга.

Повечето адвокати по търговски арбитраж и адвокати по арбитражни дела имат опит вече с натрупана съдебна практика по подобен род  арбитражни дела.

За да не ставате и Вие жертва…

Като специалист в съдебните дела по търговски арбитраж, ще посочим следните моменти :

  • След като актовете на Арбитражен съд влезе в сила и стане окончателен, то той подлежи на принудително изпълнение.
  • Всички кредитори точно това целят – бързо и безпроблемно да получат Изпълнителен лист, след което образуват Изпълнително дело пред ЧСИ. Издаденият Изпълнителен лист се получава за дни, след писмена Молба на кредитора.
  • Много кредитори, чрез заобикаляне на правилата и законите, прибягват до решаване на спора от съмнителни арбитражни „съдилища”. В такива случаи страните изобщо не са избирали посочената юрисдикция за разрешаването на проблема. Арбитражът пък не е бил правно легитимиран да разгледа спора поради липса на арбитражна клауза. Точно на този момент искаме да Ви обърнем внимание – абсолютна предпоставка, за да може спорът да бъде разгледан от  т.нар. „арбитражен съд“, е наличието на арбитражна клауза, която в договорите между длъжника и кредитора НЕ съществува.
  • Липсата на тази клауза, която предвижда особена подсъдност на спора, автоматично прави „арбитражният съд“ некомпетентен. Те не могат да постановяват съдбно решение заради отсъстващите клаузи за подсъдност пред АС БТПП.

За повече информация се свържете с нас или ни изпратете Вашите документи по мейл info@lawyer-bulgaria.bg

 

Rate this post
Полетата маркирани с * са задължителни!