fbpx

Абонаментно правно обслужване

Абонаментно правно обслужване

Абонаментно правно обслужване на търговски дружества, фирми и физически лица

В съдебната практика и работата на адвокатските кантори се състави и наложи практика – качествено и професионално обслужване.

Международна правна кантора „Д. Владимиров и Партньори“ предлага обслужване, спестявайки време и средства при регулярна нужда от правни съвети и консултации относно започващ проект, приключваща или приключила вече сделка, както и стартиращ бизнес.Абонаментно правно обслужване

То е от особена полза за български и чуждестранни фирми и граждани

В голям брой от случаите редовният абонамент предлага значителни предимства и бързина на обслужването.

Повечето експортно ориентирани търговски дружества и вносители на стоки от чужбина се нуждаят регулярно от правни услуги.

Те имат нужда от правни юридически консултации във връзка с упражняваната от тях експортна дейност в чужбина.

Абонаментното обслужване обхваща правни консултации и проверка на писмени Договори и документи на различни видове търговски дружества и еднолични търговци, както и юридически лица.

Абонаментното правно обслужване е постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента, съобразено с обема на работата.

Ангажиментът включва устни и писмени консултации, изготвяне на  двустранни  договори, документи, вписване на промени в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията и др.

Договор за правно обслужване

Най-често търговски дружества и юридически лица с по-високи изисквания и нужди от правна защита

Те сключват Договор за правно обслужване, обхващащи  постоянното и регулярно ползване на юридически консултации за различни казуси.

В този случай, клиентите сключват договор за абонаментно правно обслужване, с който  адвокат поема съответното правно обслужване на клиента срещу уговорено месечно възнаграждение.

Тази правна помощ се изразява в предоставянето на писмени и устни консултации, изготвяне на документи (договори, писма, уведомления, пълномощни, възражения и др.), участие в преговори с партньори.

В хода на сключеният Договор за правно обслужване адвокатът извършва всички дейности

Пример за това е вписване на нови промени във фирмата на търговеца пред съответният Търговски регистър.

Кантората извършва цялостно проучване на висящи съдебни и арбитражни дела.

Част от дейността обхваща писмени или устни правни  становища, правна помощ и съдействие

Съдебно или извънсъдебно решаване на възникнали  спорове, осъществява консултиране и осигуряване на юридическа защита при сключване, изменение или прекратяване на трудовите  и търговски договори

Важното в този случай е че на основани е Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

В хода на работата сме ангажирани относно регистрация на фирми и някои други действия, освен  онези уговорени между страните.

Разбира се няма проблеми в Договора  за абонаментно правно обслужване да се уговори и възможност за такива услуги.

Периодът на правно обслужване се определя при взаимна договореност между клиента и адвокатите в кантората.

Времето обаче се степенува според очаквания обем на юридическа работа.

В съответния абонамент се включва широка гама правни услуги, предоставяни в рамките на работното време.

Това по-конкретно включва :

 • Подготовка на документи, изготвяне и проверка на Договори и правни документи, заедно със съпътстваща техническа документация и разчети;
 • Последващо вписване на последващи промени в регистрацията на търговските дружества  към Търговския регистър към Агенцията по Вписванията;
 • Проверка и подготовка на документи за сделки с имот, участие в преговори с търговски партньори, правни консултации при сключване на двустранни договори в строителството и търговския оборот и др.;
 • изготвяне на писмени Споразумения, откази и Правни договори;
 • Търговски и граждански договор с чуждестранни партньори и правни казуси;
 • Преглед на документи и юридически консултации с международни партньори и др.

Абонаментно правно обслужванеПредимства на абонаментно правно обслужване от адвокат

 1. Кантората предлага бързи действия и правни съвети на всеки, възползвал се от абонаментно правно обслужване. Те се предоставят от добри и опитни адвокати по граждански и търговски дела. Независимо дали ще са необходими за нормалното функциониране на ежедневната Ви дейност или за разрешаване на внезапно възникнали проблеми;
 2. Чрез абонаментно правно обслужване, ще създаваме  цялостна правна концепция за Вашата дейност.
 3. Спестявате разходи за ползването на правни услуги и определено Ви излиза по-икономично отколкото да поддържате юридически отдел към собствената Ви фирма.
 4. Ползвате се с изключително предимство и винаги сме на ваше разположение за максимално експресно решаване на вълнуващите Ви проблеми и правни казуси;
 5. Спестявате притеснението, че Вашият бизнес не е защитен и получавате адекватна правна помощ във всеки един момент на развитието му.

Какво ви предлагаме при правно абонаментно обслужване :

 • Ежедневна квалифицирана и адекватна правна консултация по спешни въпроси и казуси;
 • Строго индивидуален подход, фокусиран директно върху текущия казус;
 • Бърза реакция в рамките на съответния работен ден и предложения за решаване на казуси и правни проблеми;
 • Фиксирана месечна абонамента такса.*
 • Използването на услуги като абонаментно правно обслужване дава пълна гаранция за сигурността и защитата на Вашия бизнес и доверие в нас като надежден Ваш партньор;
 • Правно съдействие при изграждането на сигурни и професионални отношения с Ваш партньори;
 • Изключителна конфиденциалност и поверителност на споделената с нас лична или фирмена информация.

*Месечната такса се определя от вида правни услуги, обема и сложността на работата. Изготвяме индивидуална оферта за всеки клиент.

Свържете се с нас, за да обсъдим от какво имате нужда от абонаментно правно обслужване. 

За допълнителни въпроси се обърнете към нас на тел. 0897 90 43 91 или на E-mail: info@lawyer-bulgaria.bg

790+

Успешни Дела

15+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

170.500$

Клиентски Обещетения