fbpx

Адвокати | Правни Услуги | Съдебни дела

Международна правна кантора Д.Владимиров и Партньори

Търговски Дела

Довереният и опитен адвокат по търговски дела, подготвяйки писмени документи за участие в търгове би ви спестил доста средства, време и редица пропуски, които можете да допуснете.

Застрахователни Дела

Застрахователни и транспортни дела срещу транспортни компании, застрахователни компании по Карго и ЧМР застраховки, обезщетения по „Гражданска отговорност“ и „КАСКО“.

Съдебни Дела и Процес

Правна помощ и съдействие при издаване, обжалване и изпълнение на административни актове. Обжалване на индивидуални административни актове пред административен орган или съд.

НАШИТЕ ПРАВНИ УСЛУГИ

 Кантората предоставя правно обслужване по търговски, граждански и застрахователни дела. Адвокатската кантора предлага активна защита по сделки с недвижими имоти, застрахователни и банкови дела, адвокати по съдебни процедури и граждански дела, търговски дела пред Районен съд, обжалване на Съдебни решения на съдилищата.

Що е "обратно писмо" ?

Свържете се по e – mail или по телефона

Форсмажорни обстоятелства

Първоначална консултация по вашия казус

Изпращане на всички налични документи по мейл, куриер (поща) или на място в кантората

Стартиране на вашия случай

Изготвяне на пълномощно. Запознаване с предоставените документи и събиране на допълнителни такива

Какво се случва след това?

Заплащане на възникналите разходи в процеса: Съдебни такси – съгласно Тарифа, съдебни експертизи, адвокатски  хонорар, такси за обезпечения на иск пред съд и други разноски.

Процесуално представителство и правна защита в съд

Кантората ви представлява клиентите си в открити съдебни заседания, като защитава Вашите права.

Адвокати и адвокатски услуги: конфиденциалност и коректно – професионализъм с индивидуален подход и комуникация към всеки клиент

Ако искате да бъдете представени от сериозна правна кантора, която да поеме Вашия случай, не се колебайте и ни потърсите: info@lawyer-bulgaria.bg

Каква услуга ще получите при нас ?

Нашият екип се състои от правни експерти, адвокати с дългогодишен юридически стаж и юристи, специализирани в следните области

Застрахователно право

Нашата адвокатска кантора предлага добър адвокат по застрахователни дела, добър и опитен адвокат по ПТП и адвокат по транспортни дела, за да получите добро обезщетение за всички възникнали имуществени и неимуществени вреди при ПТП.

Недвижими Имоти

Разполагаме с адвокати по имотни дела и делбени правни спорове, които ще Ви помогнат при покупка на недвижими имоти. Като опитни юристи осъзнаваме, че законът предвижда специален ред за придобиване и учредяване на вещни права.

Строителни процедури

Правна помощ по дела срещу строителни фирми при участие на различни групи инвеститори и предприемачи в ОП по ЗОП. Правни услуги при сключване на писмени договори с подизпълнители, общински и други служби.

Търговски Дела

Довереният и опитен адвокат по търговски дела, подготвяйки писмени документи за участие в търгове, би ви спестил доста средства, време и редица пропуски, които можете да допуснете. Кантората разполага с добър и опитен адвокат по търговски дела, по сериозни търговски спорове пред съд, както и адвокати по фирмени дела за подготовка на документи за регистрация на търговски дружества.

Вещни Дела

Кантората разполага с добър адвокат по съдебни дела с недвижими имоти, предлага адвокатска помощ при осъществяване на сделки с недвижими имоти, обжалване на съдебна делба и спор за имоти между физически лица и фирми, както и с адвокат по имотни дела, като се ангажира с изготвяне на пълномощни, предварителни договори, декларации и нотариални актове, констативни нотариални актове и др.

Граждански дела

Нашата адвокатска кантора разполага с добри и опитни адвокати по съдебни дела и процесуално представителство. Осигуряваме правна защита пред различни съдилища и арбитраж в страната, по граждански дела, правни спорове при осиновяване, дела за издръжка и наем, разваляне на сключени договори пред различни инстанции и съдебни дела.

Финансови дела

Кантората предлага адвокати по данъчни и финансови дела, които имат голям опит в обжалването на данъчно ревизионни актове и в подготовката на писмени правни становища пред НАП. Ние предлагаме качествена правна помощ при данъчни ревизии и проверки, възстановяване на данък добавена стойност и др.

Семейни дела и развод

Кантората разполага с добър и опитен адвокат по бракоразводни дела. Ние успешно водим съдебни спорове по брачни дела, подготвяме документи и водим искове за издръжка, признаване на бащинство и други. Разполагаме с добри юристи по съдебни дела за оспорване на дял при разпределение на семейно имущество.

Несъстоятелност

Кантората разполага с квалифицирани и опитни адвокати по търговска несъстоятелност с дългогодишен стаж при ликвидация на фирми. Правна помощ при събиране на вземания, дела и обжалване. Подготовка на искови молби, участие в процедура по събиране на задължения от списък на кредитори от масата на несъстоятелността.

Административни дела

Правна помощ и съдействие при издаване, обжалване и изпълнение на административни актове. Обжалване на индивидуални административни актове пред административен орган или административен съд.

Наследствени Дела

Кантората разполага с добри и опитни адвокати по наследствени дела. Активно водим съдебни дела по делба на наследствени недвижими имоти, възстановяване собствеността върху земеделски земи. Разполагаме с адвокати по имотни дела и делба на полски и горски недвижими имоти.

Договорно право

Ние разполагаме с голям опит при подготовката и изготвянето на всякакви Договори и Предварителни договори. Осигуряваме правна помощ при изповядването на Нотариални актове и Договори за аренда на земеделска земя. Изготвяме Договори за доброволна делба на недвижими имоти и договори за наем и заем пред фирми и банки.

Търсите опитен и способен адвокат по граждански дела ?

Международна адвокатска кантора “Д. Владимиров и партньори“ предлага адвокатска помощ и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани, юридически лица и търговски дружества пред съдебни органи и администрация, държавна, общинска институция, административни органи.

Клиенти ни са чуждестранни компании, и физически лица от различни държави в сфери на търговският оборот в България и чужбина. Даденият навреме качественият правен съвет дава възможност за доверие, което ни гласувате в съдебния процес, граждански и търговски дела спорове по гражданското право.

Качество
Професионализъм
Компетентност
Опит
Конфиденциалност

Изключително съм благодарен от работата на адвокатите в кантората. Благодарение на тях успях да закупя изгодно търговски площи, въпреки че бяха с множество вещни тежести и възбрани по тях, като след това закупувайки и цялото търговско предприятие на публична продан, адвокатът успя да събере и всички дължими задължения към него, с които да създам и утвърдя своя бизнес…

Радослав Стефанов Търговец на горива и петролни продукти

Благодарен съм на адвокат Д. Владимиров за положения труд и постигнатите резултати. Въпреки трудностите, успяхме да приключим всичко и приключим успешно започнатото.

Ивелин Николов Служител в частна фирма

Изключително съм доволен от работата на кантората и положените усилия от страна на адвокатите по търговски дела. Фирмата ми беше дълго време в тежко състояние и предвид многото проблемни документи и несигурност,  която имах, успях да получа изненадващо добри резултати. С тяхна помощ се спасих от задължения, които вече бяха погасени, за което съм им истински благодарен!

Денислав Тодоров Собственик на магазин за търговия със строителни материали

Много съм доволна от работата на кантората по отношение на проблемна сделка с наследствени недвижими имоти. Благодарение на тяхното отношение и опит си спестих големи главоболия с роднините, с които имах дългогодишни спорове за делба на имоти, за които не виждах решение. Благодарение на активното съдействие, проблемът намери своето разрешение и аз останах доволна от свършената работа по казуса.

Марияна Добрева Собственик на търговска фирма за износ и внос

Изказвам благодарности за качествената работа на адвокатите по търговски дела в кантората. Проявиха професионално разбиране и успяха да ми помогнат да събера всичките ми вземания. Изключително съм доволна от правното обслужване и професионалните съвети на адвоката, който ми водеше делото цели 2 години. Казусът ми беше доста сложен и заплетен и почти до края, без изгледи нещата да се оправят, но въпреки това накрая всичко завърши благополучно.

Деница ПетроваУправител на частен хотел

В кантората се отнесоха изключително професионално и компетентно към моя случай, за което съм изключително благодарна и доволна. Доволна съм от това, което ми предложиха, както и от цялостния резултат и отношение.

Проблемът, който решиха, беше събиране на солидна сума от мой стар партньор, който напоследък отказваше да плаща за доставките на материали от мен, тъй като имаше финансови затруднения. За в бъдеще, ако отново имам нужда от качествени правни услуги, ще се обърна и потърся за услуги същия адвокат в кантората.

Кристияна Манолева Предприемач с фирма за козметични продукти
1,790+

Успешни Дела

13+ години

Адвокатска Практика

24/7

Консултация и Защита

270.500$

Клиентски Обещетения

Какво търсите?