прехвърляне недвижим имот пред Нотариус

Продажба на имот в строеж

Продажба на имот в строеж Същност на Договора за изработка в съчетание с Предварителен договор Съгласно трайно установена съдебна практика на Върховен Касационен Съд, в договорите за продаба на незавръшени обект, двете страни следва да са уговорили построяване на бъдещият имот и съответното прехвърляне на собствеността върху построения обект в полза на Възложителя – КУПУВАЧ, в […]
read more

Документи сделка с недвижим имот

Документи сделка с недвижим имот При извършване на сделка с нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост на недвижим имот са необходими следните документи: Задължителни документи сделка с недвижим имот са следните :  Актуален – заверен документ за собственост, документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача;  Актуална данъчна оценка на недвижимия имот. (площта на […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1
error: ВНИМАНИЕ - ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ !!
Web Statistics