открито наследство

Обявяване, вписване на завещание

Обявяване, вписване на завещание Правни процедури по Обявяване, вписване на завещание Завещанието е приет и дългогодишен, традиционен способ за разпореждане с имуществото на наследодателя при смърт в българското право. Както е налице наследяване по закон след смъртта на едно лице, при определено законно- установените квоти, които получават наследниците, така и със завещание човек може да разпредели […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics