Отказ от Търговски регистър

Обжалване отказ търговския регистър

Обжалване на отказ за вписване в търговския регистър Основни принципи Напоследък много често се случа при регистрация на търговски дружества поради неточности от страна на Заявителя или недоглеждане от страна на проверяващите да се стигне до т.нар. отказ за вписване в търговския регистър.  Като адвокат по фирмени и търговски дела държим да отбележим, че отказът на […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics