Отказ от наследството при наследяване по закон

Приемане наследството по опис

ПРИЕМАНЕ НАСЛЕДСТВОТО ПО ОПИС  Вариант за наследника е да ограничи отговорността си до стойността на включените в наследството активи е приемане наследството по опис. За да стане това, наследникът трябва да приеме наследството по опис. По своята същност приемането по опис е формална процедура, при която наследникът декларира всички известни му активи и пасиви на […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1
error: ВНИМАНИЕ - ЗАЩИТЕНО СЪДЪРЖАНИЕ !!
Web Statistics