отговорност на съдружниците в оод за задълженията в дружеството

Отговорност управител ООД

Отговорност управител ООД Преди да сключите договор за управление и контрол на търговско дружество и да заемете длъжност „управител”, трябва да сте добре запознати с отговорността, която ще поемете. Ако имате конкретни въпроси и се нуждаете от допълнително тълкуване на Търговския закон, с цел да вникнете в същността на отговорност на управителя в ООД, консултирайте […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics