Оспорване на запазена част от наследството на наследодателя

Запазена и разполагаема част от наследството

Запазена и разполагаема част от наследството Много са случаите в който наследодателят се разпорежда със своето имущество приживе. Било чрез изготвянето на завещание, било чрез възмездна сделка към трети лица, с което често пъти се стига до накърняване на т.нар. запазени части за наследниците и от тук се поражда възможността за иск за възстановяване на […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics