оперативен лизинг

Договорът за лизинг

Договорът за лизинг С договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение (чл. 342, ал. 1). Това е обикновеният лизинг. Това определение не се различава от определението за наем. Особености на Договора за лизинг Договорът за лизинг е двустранен, възмезден, консенсуален, неформален. Предмет на договора по начало са непотребими вещи. […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics