образуване на изпълнително дело

Защита срещу действията ЧСИ

Обжалване действията на съдебния изпълнител В практиката често се случва, че с действията си ЧСИ служители нарушават правата и интересите на длъжниците. Реално много голяма част от длъжниците очакват, че именно служителите на ЧСИ-тата ще сп азват и зачитат техните права, но за съжаление това съвсем не е така. Дългогодишната практика по съдебни дела срещу […]
read more

Дело срещу застраховател

Дело срещу застраховател Много често причина за завеждането на съдебни дела срещу застрахователните компании са неоснователни откази на застрахователите да заплатят валидни дължимо застрахователно обезщетение. С последните промени и Тълкувателно решение на ВКС бе променен кръгът от наследници,имащи право на претенция за изплащане на обезщетение от ПТП. Това следва да промени и наложилата се практика и  навика на застрахователните […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics