обезщетение от неизпълнението на договора.

Неизпълнение на договор

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР Правната материя на въпроса е уредена в чл. 79-94 ЗЗД и съобразно тези разпоредби всеки кредитор  или страна по сключен двустранен договор би могъл да търси своите права при нарушението на същия или кратно казано поради неговото т.нар. „неизпълнение“ Изпълнението на един двустранен писмен договор е точно, когато това изпълнение на страните […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics