Нотариален акт чл.587 ГПК

ПРИДОБИВАНЕ СОБСТВЕНОСТ ПО ДАВНОСТ

ПРИДОБИВАНЕ СОБСТВЕНОСТ ПО ДАВНОСТ Правото на собственост върху недвижим имот може да се придобие чрез сделка, по наследство, по завещание или по давност (по давностно владение). Всички останали обекти са годни за придобиване по давност. Срокът се определя от характера на владението и вещта.  Общият давностен срок за придобиване на недвижим имот е 10 г. когато […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics