неустойки по договора

Обжалване Определения Разпореждания

Обжалване Определения Разпореждания В съдебната практика се приема, че срещу незаконосъобразни Определения и Разпореждания на всяка съдебна инстанция, може да се подаде жалба. В този смисъл съгласно текста на чл. 274 ал.1 ГПК на обжалване с частна жалба пред горната инстанция подлежат две категории определения и разпореждания: А/ Определения, които преграждат по-нататъшния ход на делото […]
read more

Виновна отговорност за неизпълнение

Принципът за виновна отговорност за неизпълнение В един двустранен договор, сключен с оглед изпълнението на поети задължения е налице облигационна връзка с права и задължения на двете страни. Едната страна – изпълнява, а другата се задължава да стори нещо или да предаде нещо-вещ, цена, пари или др. за да компенсира изпълнението на насрещната. В практиката, […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics