неустойка по договор

Обжалване Определения Разпореждания

Обжалване Определения Разпореждания В съдебната практика се приема, че срещу незаконосъобразни Определения и Разпореждания на всяка съдебна инстанция, може да се подаде жалба. В този смисъл съгласно текста на чл. 274 ал.1 ГПК на обжалване с частна жалба пред горната инстанция подлежат две категории определения и разпореждания: А/ Определения, които преграждат по-нататъшния ход на делото […]
read more

Виновна отговорност за неизпълнение

Принципът за виновна отговорност за неизпълнение В един двустранен договор, сключен с оглед изпълнението на поети задължения е налице облигационна връзка с права и задължения на двете страни. Едната страна – изпълнява, а другата се задължава да стори нещо или да предаде нещо-вещ, цена, пари или др. за да компенсира изпълнението на насрещната. В практиката, […]
read more

Неизпълнение на договор

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР Правната материя на въпроса е уредена в чл. 79-94 ЗЗД и съобразно тези разпоредби всеки кредитор  или страна по сключен двустранен договор би могъл да търси своите права при нарушението на същия или кратно казано поради неговото т.нар. „неизпълнение“ Изпълнението на един двустранен писмен договор е точно, когато това изпълнение на страните […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics