Недобросъвестно владение адвокат

ПРИДОБИВАНЕ СОБСТВЕНОСТ ПО ДАВНОСТ

ПРИДОБИВАНЕ СОБСТВЕНОСТ ПО ДАВНОСТ Правото на собственост върху недвижим имот може да се придобие чрез сделка, по наследство, по завещание или по давност (по давностно владение). Всички останали обекти са годни за придобиване по давност. Срокът се определя от характера на владението и вещта.  Общият давностен срок за придобиване на недвижим имот е 10 г. когато […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics