мълчаливо приемане на наследство

Приемане и отказ от наследство

Приемане и отказ от наследство Често се случва, че след смъртта на едно лице, при откриването на наследството се открива и възможност за избор на неговите наследници да приемат или откажат наследството. Това до голяма степен се обуславя от факта и на възникналите и наследните права и задължения. В повечето случай най-често това са финансови […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics