констативен нотариален акт.

ПРИДОБИВАНЕ СОБСТВЕНОСТ ПО ДАВНОСТ

ПРИДОБИВАНЕ СОБСТВЕНОСТ ПО ДАВНОСТ Правото на собственост върху недвижим имот може да се придобие чрез сделка, по наследство, по завещание или по давност (по давностно владение). Всички останали обекти са годни за придобиване по давност. Срокът се определя от характера на владението и вещта.  Общият давностен срок за придобиване на недвижим имот е 10 г. когато […]
read more

Давност съсобственици

Придобивна давност между отделните съсобствениците в недвижим имот Законът за собствеността посочва, че всеки съсобственик може да си служи с общата вещ. Характерно в този случай е,фактът, че законодателят е посочил, че  между съсобственици в един имот давност не тече,освен ако няма доказателства за противопоставено владение, т.е. ползващият съсобственик да е заявил пред другия, че […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics