Кодекс на застраховането

Право на обезщетение при загинал ПТП

Право на обезщетение при загинал ПТП С изменението на законодателството в областта на застраховането настъпиха сериозни промени в условията за получаване на застрахователно обезщетени ев случай на смърт и пострадали лица на пътя. В старият Кодекс на застраховането наследниците на починалия имаха право да потърсят своите права за изплащане на застрахователно обезщетение в случай на […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics