касационна жалба образец

Изготвяне касационна жалба ВКС

Изготвяне касационна жалба ВКС При разпределение на съдебните дела, движението на всяко отделно производство започва от началната първа инстанция и логично при продължително оспорване приключва с подаването на т.нар. Касационна жалба пред ВКС. Основна задача на всеки адвокат, с опит в обжалването на съдебни решения на второинстанционните (Апелативни или Окръжни)  съдилища е да изготви,  подготви […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics