имуществена отговорност ООД

Отговорност управител/съдружници чл.19 ДОПК

Отговорност управител/съдружници чл.19 ДОПК С последните измения на ДОПК – по конкретно в чл. 19 ДОПК бе предвидена т.нар. „лична имуществена отговорност на лицата, управляващи задължени за данъци или осигурителни вноски субекти“  – задължени лица по чл. 14, т. 1 и 2 ДОПК. Законодателят обособи и предвиди няколко хипотези, при които възниква тази лична имуществена отговорност на посочените […]
read more
Verification: 2ffa71596f275d90 UA-75110722-1 Web Statistics